Ανακοίνωση Εφετείου Αθηνών για την εφαρμογή άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ (εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων στο ακροατήριο και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή αυτοψίας)

Ενημέρωση Προέδρων Εφετών και Εφετών σχετικά με τη  διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ 

Με την τελευταία τροποποίηση του ΚΠολΔ με το Ν. 4842/2021, με ισχύ από 1η/1/2022 [άρθρα 12 και 120, ΦΕΚ Α΄ τευχ. 190]  αντικαταστάθηκε το άρθρο 237 ΚΠολΔ μεταξύ άλλων και ως προς τα αποδεικτικά μέσα της εξέτασης μαρτύρων και διαδίκων στο ακροατήριο και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη στην παρ. 8 αυτής, αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων ή των διαδίκων στο ακροατήριο και η διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης, εκδίδεται απλή Διάταξη [όχι μη οριστική απόφαση] που καταχωρείται σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο, με την οποία διατάσσεται επανάληψη της συζήτησης [ι] στο ακροατήριο ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστή/εισηγητή ως προς την εξέταση μαρτύρων/ διαδίκων σε χρόνο και με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται αναλυτικά στην παρ. 237 παρ. 8 ΚΠολΔ και [ιι] όσον αφορά την αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη προσδιορίζοντας τον τόπο,  χρόνο, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης και την προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων.

Κατόπιν ενημέρωσής μας από τον αρμόδιο υπάλληλο της πληροφορικής περί της λειτουργίας του συστήματος ως προς τη δημοσίευση και με δεδομένο ότι μετά την έκδοση της κατ΄ άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ διάταξης η δικογραφία πρέπει να παραμένει χρεωμένη στο δικαστή/εισηγητή που έχει οριστεί,  μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και η ανάληψη των σχετικών που συνοδεύουν αυτή, πρέπει σ΄ αυτή να αναγράφεται η ένδειξη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ [Άρθρο 237 παρ. 8]» [όχι «Αριθμός Απόφασης»], ώστε να μην δημοσιεύεται ως οριστική απόφαση και μεταφέρεται στο αρχείο, από όπου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αναλαμβάνουν τα σχετικά μ΄ αυτήν έγγραφα. Άλλωστε σύμφωνα με την παρ. 10 του ιδίου άρθρου οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους μετά την περάτωση της δίκης, ήτοι μετά την έκδοση οριστικής απόφασης.

Περαιτέρω, επειδή σύμφωνα με το εδάφ. η΄ του άνω άρθρου ο δικαστής που έχει οριστεί ως εισηγητής ή ο εφέτης αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα, η δικογραφία πρέπει να παραμένει εις χείρας σας, αφενός μεν ώστε να είναι ευχερής η αντιμετώπιση όποιων τυχόν ζητημάτων ανακύψουν, αφετέρου δε διότι βάσει του εδαφ. θ΄ του ιδίου άρθρου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή των διαδίκων ή την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας ή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης και ο δικαστής αφού του διαβιβαστούν από τον αρμόδιο γραμματέα τα σχετικά με τη Διάταξη έγγραφα, πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης. Επισημαίνεται, ενόψει του ότι κατά τα ανωτέρω η επανάληψη θεωρείται συντελεσμένη μετά την ολοκλήρωση όσων ορίζονται στη Διάταξη, ότι δεν πρέπει να τίθεται στη Διάταξη, ημερομηνία επανασυζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Τέλος, γνωρίζοντας τον όγκο των δικογραφιών που διακινούνται στο Εφετείο και την επιβάρυνσή σας με τη φύλαξη εκείνων επί των οποίων εκδίδεται Διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, θα φυλάσσονται οι ογκώδεις εξ  αυτών σε ειδικό χώρο, στην αίθουσα Γ1130 στον 5ο όροφο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, είτε επισήμανσή της εκ της μέχρι σήμερα εφαρμογής της σχετικής διάταξης.

Αθήνα, 27/10/2022

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *