ΑΠ 1024/2022: ευθύνη τράπεζας από παράλειψη ενημέρωσης πελάτη για κινδύνους από επένδυση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

Αριθμός 1024/2022

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1΄ Πολιτικό Τμήμα

Περίληψη απόφασης: Η παράλειψη ενημέρωσης του πελάτη πιστωτικού ιδρύματος επενδυτή για κινδύνους από επένδυση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έγινε στις 11-3-2010, δεν συνδέεται με πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία που υπέστη ο επενδυτής λόγω της υποχρεωτικής βάσει του νόμου 4050/2012 και της ΠΥΣ 5/2012 αντικατάστασης των ομολόγων αυτών με άλλα μικρότερης αξίας και μεγαλύτερης διάρκειας. Η σχετική επενδυτική συμβουλή δεν ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ικανή, ούτε μπορούσε αντικειμενικά και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα, που επήλθε τον Φεβρουάριο του 2012, χωρίς τη μεσολάβηση της ανωτέρω νομοθετικής παρεμβάσεως και της βάσει αυτής εκδοθείσας Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτές αποτελούσαν περιστατικά κείμενα εκτός της συνηθισμένης και κανονικής πορείας των πραγμάτων ως γεγονότα εντελώς έκτακτα, εξαιρετικά, χωρίς ανάλογο μέχρι τότε προηγούμενο στην ελληνική έννομη τάξη.

Για αυτό τον λόγο τα παραπάνω περιστατικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της επενδυτικής συμβάσεως (11-3-2010) από τον μέσο λογικό, ευσυνείδητο και επιμελή άνθρωπο. Καθοριστική για την ευθύνη της τράπεζας είναι η δυνατότητα αντικειμενικής εκ των προτέρων πρόβλεψης, που δεν υφίστατο στην κρινόμενη περίπτωση. Το Εφετείο παραβίασε τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (ΑΚ 914 επ.), του νόμου 3606/2007, αναφερόμενου στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, και του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, δεχόμενο ευθύνη της τράπεζας για την κατά τα προαναφερόμενα συμβουλή επένδυσης του αναιρεσιβλήτου σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και αναγνωρίζοντας υποχρέωσή της να τον αποζημιώσει για τη ζημία που υπέστη από την επένδυσή του αυτή, όπως ζητούσε με την αγωγή του. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο Εφετείο. Διατάσσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα της εκούσιας εκ μέρους της τράπεζας εκτέλεσης της απόφασης

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *