Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης για συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 28ης εκπαιδευτικής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχ. ΥΟΔΔ 1134/7.12.2022 η Απόφαση 59091/5.12.2022 του Υπουργού Δικαιοσύνης για την “Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 28ης εκπαιδευτικής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών”.

 

Η Απόφαση έχει ως εξής:

 

Αριθμ. 59091

Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 28ης εκπαιδευτικής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) και την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4871/2021 (Α/ 246).
  2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
  3. Το υπ’ αρ. 2594/18.11.2022 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου.
  4. Το υπ’ αρ. 10072/18.11.2022 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
  5. Το υπ’ αρ. 8283/16.11.2022 έγγραφο του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
  6. Το υπ’ αρ. 2841/31.10.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
  7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί- ται δαπάνη ύψους περίπου τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (3.890 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (υπ’ αρ. 3080/22.11.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 28ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

  1. Λεωνίδα Χατζησταύρου του Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΗ 195684), Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Ελευθέριο Σισμανίδη του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ ΑΗ 679436), Αρεοπαγίτη.
  2. Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου (ΑΔΤ ΑΕ 683555), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του τον Περικλή Δράκο του Φωτίου (ΑΔΤ ΑΡ 321873), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
  3. Βασίλειο Φλωρίδη του Διαμαντή (ΑΔΤ ΑΑ 277430), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά του την Ολυμπία Παπακώστα-Γάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 738170), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

Ορίζουμε τον Μάρκο Βλάχο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Σ 441623), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Τσόγκα του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ ΑΡ 250726), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *