Απόσπαση Ειρηνοδίκη στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου

ΦΕΚ Γ΄ 1032/18.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 22/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου, για έξι (6) μήνες, η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Ηρακλείου Μαρίνα Τσαγκαράκη του Κωνσταντίνου.

(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 19050/11.04.2023, ΑΔΑ:Ψ2Π4Ω-5ΑΓ).

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *