Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας

Με την απόφαση 43370/φ.360 της 20.9.2022 του Υπουργού Δικαιοσύνη αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Η Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της έως 31.12.2022.

 

Λήψη Απόφασης σε μορφή pdf

 

Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου με τίτλο: “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999”

Τίθεται από σήμερα 24.09.2022 και ώρα 17:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Κώδικα- τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 ». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 8.10.2022 και ώρα 17:00.

 

Μετάβαση στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων

Συνήγορος του Πολίτη: Τετραμηνιαίο Δελτίο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022

Το δελτίο συμπυκνώνει μία σειρά εμβληματικών υποθέσεων που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, το πρώτο τετράμηνο του 2022.

 

Λήψη Δελτίου σε μορφή pdf

 

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ετήσια Έκθεση 2021

Ετήσια Έκθεση 2021 (συνοπτική παρουσίαση)- Λήψη σε μορφή pdf

Μετάβαση στη σελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή