Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, Συνεδρίαση της 22.6.2023 (Προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών)

1. Μεταθέσεις Προέδρων Εφετών

2. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Προέδρων Εφετών

3. Μεταθέσεις Εφετών

4. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Εφετών

5. Μεταθέσεις Προέδρων Πρωτοδικών

6. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Προέδρων Πρωτοδικών

7. Μεταθέσεις Πρωτοδικών

8. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Πρωτοδικών

9. Διορισμός-τοποθέτηση αποφοίτων ΕΣΔΙ σε θέσεις Παρέδρων Πρωτοδικείων

10. Μεταθέσεις Εισαγγελέων Εφετών

11. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Εφετών

12. Μεταθέσεις Αντεισαγγελέων Εφετών

13. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Αντεισαγγελέων Εφετών

14. Μεταθέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών

15. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Πρωτοδικών

16. Μεταθέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών

17. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών

18. Διορισμός-τοποθέτηση αποφοίτων ΕΣΔΙ σε θέσεις Παρέδρων Εισαγγελίας

19. Διορισμός-τοποθέτηση αποφοίτων ΕΣΔΙ σε θέσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης

20. Μεταθέσεις Ειρηνοδικών

21. Προαγωγές Ειρηνοδικών Β΄ Τάξης σε Α΄ Τάξης

22. Προαγωγές Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης σε Γ΄ Τάξης

Ειδική αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων, Εφόρων και Εποπτών Εξωτερικού για τις εκλογές της 25-6-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3873/16.6.2023 η Υ.Α. 52303/14.6.2023 για την ειδική εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων, Εφόρων και Εποπτών Εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές της 25.6.2023.

Λήψη ΦΕΚ

Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων ενόψει των εκλογών της 25-6-2023

Λήψη εγγράφου σε μορφή pdf

 

 

 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/vση: Μεσογείων 96

Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα

Τηλ.: 2131307204 & 9

E-mail: dold-1@justice.gov.gr

dold@justice.gov.gr

Αθήνα, 12.06.2023

Αρ. πρωτ.: 25908οικ.

Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών

 

 

 

Θέμα: Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιουνίου 2023.

Α) Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 25 Ιουνίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την Τετάρτη, 21η Ιουνίου 2023 έως και την Τετάρτη, 28η Ιουνίου 2023.

Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ανηλίκων που, αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα, σε περιπτώσεις που επίκειται λήξη του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής, οι αρμόδιοι Εισαγγελείς παρακαλούνται να επαναπροσδιορίζουν τις υποθέσεις στη συντομότερη εφικτή δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολής.

Β) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ιδίως, θα ρυθμιστούν με επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για την Παρασκευή, 23.06.2023 και τη Δευτέρα, 26.06.2023.

Γ) Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους και τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών στα υποθηκοφυλακεία της περιφέρειάς τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων εξωτερικού (9-6-2023)

Κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων εξωτερικού (λήψη αρχείου σε μορφή pdf)

Προαγωγές Προέδρων Εφετών, Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών

Ανακοίνωση προαγωγής Προέδρων Εφετών

Ανακοίνωση προαγωγής Εισαγγελέων Εφετών

Ανακοίνωση προαγωγής Αντεισαγγελέων Εφετών

Αποζημίωση και οδοιπορικά Εφόρων, Εποπτών και Δικαστικών Αντιπροσώπων

Λήψη ΦΕΚ

Κλήρωση Εποπτών και Γραμματέων Εξωτερικού (28-4-2023)

 

Κλήρωση Εποπτών (λήψη αρχείου σε μορφή pdf)

 

Κλήρωση Γραμματέων (λήψη αρχείου σε μορφή pdf)