Ανακοίνωση Αρείου Πάγου για αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης

Λήψη ανακοίνωσης

Προαγωγές Προέδρων Εφετών, Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών

Ανακοίνωση προαγωγής Προέδρων Εφετών

Ανακοίνωση προαγωγής Εισαγγελέων Εφετών

Ανακοίνωση προαγωγής Αντεισαγγελέων Εφετών

Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών

Α) Ενημερωτικό έγγραφο Αρείου Πάγου

      Σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο που αφορά «Οδηγίες για την καταχώρηση Αίτησης Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών» [περιλαμβάνονται όλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και Ποινικής με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET (ΓΓΠΣ) αφού από σήμερα και στο εξής οι Δικαιοσύνης] εκάστου δικαστικού λειτουργού αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης των Δικαστικών Λειτουργών προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μπορούν να καταχωρούνται και ηλεκτρονικά από τους  ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς, με τον τρόπο που περιγράφεται διεξοδικά στις συνημμένες οδηγίες. Εναλλακτικά, οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (με e-mail ή έγχαρτα).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα όλα τα μέλη του Δικαστηρίου/Εισαγγελίας σας, και το αργότερο έως  την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023, να μας αποστείλετε μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail : ads@areiospaqos.gr υπηρεσιακή βεβαίωση ότι υπηρετούντες δικαστικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας σας (ακόμα και όλοι οι αν τελούν σε άδεια) έχουν λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου καθώς και του συνημμένου αρχείου οδηγιών.

Τέλος παρακαλούμε οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία να κοινοποιήσετε πάραυτα το παρόν έγγραφο στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της Πρωτοδικειακής σας Περιφέρειας και να διασφαλίσετε ότι έως την ως άνω τασσόμενη προθεσμία θα αποστείλουν και εκείνα την αντίστοιχη υπηρεσιακή βεβαίωση για τη λήψη γνώσης του παρόντος εγγράφου καθώς και του συνημμένου αρχείου οδηγιών, από τα μέλη των εν λόγω Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

 

Β) Οδηγίες για την καταχώρηση αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών

 [περιλαμβάνονται όλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και οι απόφοιτοι ΕΣΔΙ]

 

Στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr) επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο».

  1. Επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Αιτήσεις Μετάθεσης ή Τοποθέτησης» και κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς του TAXISNET (ΓΓΠΣ).
  2. Πάνω αριστερά επιλέγουμε ιδιότητα «Δικαστικός Λειτουργός».

Στην καρτέλα «Πληροφορίες Προσωπικού Μητρώου» επικαιροποιούμε υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης, και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των κωλυμάτων εντοπιότητας ή/και την συμμετοχή σε μεγάλη δίκη.

Αίτηση Μετάθεσης

Στην καρτέλα «Αίτηση Μετάθεσης» πατάμε «Νέα Αίτηση Μετάθεσης».

Στο Τμήμα Α1 «ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ» συμπληρώνουμε πληροφορίες για ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, άδεια κύησης ή μητρότητας, ή τυχόν μακροχρόνια αναρρωτική άδεια οποιουδήποτε είδους, με αντίστοιχη συμπλήρωση των ημερομηνιών λήξης.

Στο Τμήμα Α2 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» συμπληρώνουμε μέχρι 15 καταστήματα προς μετάθεση, με σειρά επιθυμητής προτεραιότητας. Με τα πλήκτρα δεξιά από κάθε κατάστημα μπορούμε να αλλάξουμε σειρά, να προσθέσουμε ενδιάμεσα ή να διαγράψουμε κάποιο κατάστημα.

Πατώντας «Επόμενο Τμήμα» μεταφερόμαστε στην καρτέλα Τμήμα Β: «ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ», όπου μπορούμε να επισυνάψουμε και αρχεία / έγγραφα σχετικά με την αίτηση μετάθεσης.

Τέλος, πατάμε «Αποθήκευση / Κατάθεση Αίτησης Μετάθεσης».

Η αίτηση μετάθεσης μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί οποτεδήποτε έως τη λήξη της προθεσμίας περί οριστικής υποβολής, όπως αυτή θα έχει ανακοινωθεί από το Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

Αίτηση Τοποθέτησης.

Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτήν για την υποβολή Αίτησης Μετάθεσης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρήσει και τα δύο (2) είδη αιτήσεων, εφόσον το επιθυμεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Να ελεγχθεί: αν εκκρεμεί παλαιότερη αίτηση Μετάθεσης ή Τοποθέτησης, καθώς και η ορθότητα αυτής.

– Η υποβολή αιτήσεων και η ανάκληση αυτών μπορούν να λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται με ανακοίνωση του Τμήματος Συμβουλίων, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, οπότε η εφαρμογή θα κλείνει και δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω αιτήσεων.

 

Γ) Ανακοίνωση για τις αιτήσεις μετάθεσης-τοποθέτησης Μαΐου-Ιουνίου 2023

Ενόψει των συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο 2023, όπου θα αποφασιστούν οι ετήσιες προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την καταχώρηση αιτήσεων Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών», που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, κάνοντας είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://app.moj.gov.gr/pnet/areiospagos με τους κωδικούς του TAXIS NET (ΓΓΠΣ). Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ads.aitisi@areiospagos.gr, ή έγχαρτα, έως και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.
Η προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.
Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Σε περίπτωση που η αίτηση σταλεί μέσω e-mail, παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, καθώς και να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά η λήψη της (210 6419104 – 106 – 168), την επομένη της αποστολής.
Επισημαίνουμε ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ανάκλησή τους) και παρακαλείσθε να τις επικαιροποιήσετε μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τα προσωπικά στοιχεία σας στην καρτέλα «Πληροφορίες Προσωπικού Μητρώου» στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς αυτά αποτελούν μέρος του ατομικού σας φακέλου, από όπου ενημερώνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Με εντολή της Προέδρου του Αρείου Πάγου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

 

 

ΑΔΣ της 20.12.2022 (διορισμός Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης σε Ειρηνοδίκες Δ΄ Τάξης)

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 20ης Δεκεμβρίου 2022

Διορισμός Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης σε Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
1 ΤΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΛΟΥ
3 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
4 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5 ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
7 ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
8 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
10 ΚΑΚΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ
11 ΝΙΚΗΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΤΑΣ
12 ΜΠΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
13 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
14 ΔΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
15 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16 ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ ΜΕΝΕΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
17 ΒΛΑΣΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ –

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΟΥΣ
18 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
19 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
20 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
21 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
22 ΑΝΤΖΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
24 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
25 ΑΛΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
26 ΖΕΖΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
27 ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ
28 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
29 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
31 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ –

ΦΟΙΒΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
32 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΗΒΩΝ
33 ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
34 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
35 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 31.10.2022

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 31ης Οκτωβρίου 2022

 

Προαγωγή Προέδρου Εφετών στο βαθμό του αρεοπαγίτη

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

Προαγωγή Εισαγγελέα Εφετών στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Μεταθέσεις Προέδρων Εφετών

 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
3 ΣΙΑΝΝΟΥ Π. ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
4 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Προέδρων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΠΑΡΑΠΑΓΓΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΝΤΟΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΛΑΣΠΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Μεταθέσεις Εφετών

 Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΜΟΥΖΟΥΡΑ Σ. ΣΑΛΩΜΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3 ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑ Α. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
2 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
3 ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΣΚΑΡΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Μεταθέσεις Προέδρων Πρωτοδικών

 Α.Α. ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 ΚΥΡΙΕΡΗ Γ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 ΚΡΟΚΟΥ Χ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
4 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Β. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
5 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
6 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
8 ΚΑΚΑΒΑ Γ. ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΤΑΣ
9 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Προέδρων Πρωτοδικών

 

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Μεταθέσεις Εισαγγελέων Εφετών

 Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΣΜΥΡΛΗ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Μεταθέσεις Αντεισαγγελέων Εφετών

 Α.Α. ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Αντεισαγγελέων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2 ΓΑΛΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 ΛΑΘΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μεταθέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών

 

 Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ Χ. ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΤΖΑΜΑΛΗΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΦΑΣΟΥΛΑ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 ΚΑΛΑΪΤΖΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
6 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Κ. ΑΓΟΡΗ ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
7 ΚΕΣΙΣΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ
8 ΣΤΟΓΙΑ Α. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
11 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
13 ΜΕΓΓΕ Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Γ. ΣΑΠΦΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Πρωτοδικών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2 ΠΙΕΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΧΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
5 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών

 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΟΥ
3 ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 

Προαγωγή Ειρηνοδικών Γ΄ τάξης σε Β΄ τάξη

 Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ / ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
1 ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5 ΜΠΡΕΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
8 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
9 ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
12 ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΝΙΚΗ-ΒΕΛΟΥΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
13 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
14 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15 ΚΑΦΦΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
17 ΔΗΜΑΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
18 ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
21 ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
23 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
24 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
25 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΗΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
27 ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
28 ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
29 ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
30 ΧΑΡΙΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
31 ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
32 ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
33 ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
34 ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
35 ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
36 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
37 ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
38 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
39 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
40 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
41 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
42 ΓΑΖΟΥΛΕΑ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
43 ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
44 ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
45 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
46 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
47 ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
48 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
49 ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
50 ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ-ΖΑΧΑΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
51 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
52 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
53 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
54 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55 ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
56 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
57 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
58 ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ.
60 ΔΑΜΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
61 ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
62 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
63 ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών (ΑΔΣ Συνεδρίαση της 13.7.2022)

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 13ης Ιουλίου 2022

Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

1 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ
2 ΖΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3 ΧΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΜΗΣ
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΟΥ
6 ΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
8 ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
9 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ
10 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩ
11 ΦΕΡΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
12 ΒΡΥΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
13 ΘΩΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΥΜΗΣ
15 ΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
16 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΗΝΗΣ
17 ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
18 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΙΩΝ
19 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΜΗΣ
20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
21 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
22 ΜΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
23 ΜΠΟΥΛΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
24 ΣΤΑΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
25 ΜΠΡΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
26 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
27 ΤΣΑΜΠΡΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
28 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΡΟΥ
29 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
30 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΟΥ
31 ΚΑΜΠΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩ
32 ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
33 ΔΡΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΔΟΥ
34 ΚΑΚΟΥΡΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
35 ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
36 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΟΥ
37 ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
38 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
39 ΖΑΧΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
40 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

Μεταθέσεις-τοποθετήσεις Εισαγγελικών Λειτουργών (ΑΔΣ Συνεδρίαση της 13.7.2022)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
μετά την Ολομέλεια της 17ης Ιουνίου 2022

 

  • ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

  • ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΝΤΙ ΑΘΗΝΩΝ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών Λειτουργών (ΑΔΣ Συνεδρίαση της 13.7.2022)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
μετά τις Ολομέλειες 16ης και 17ης Ιουνίου 2022

 

  • ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΦΕΤΩΝ

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΡΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
5 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
6 ΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

  • ΕΦΕΤΕΣ

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ (ΗΔΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΠΑΡΤΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ) ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 ΙΩΑΝΝΑ ΞΥΛΙΑ (ΗΔΗ ΑΘΗΝΩΝ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
5 ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡΧΑΚΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ (ΘΡΑΚΗΣ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6 ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΛΤΑ (ΑΝΤΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2 ΣΟΦΙΑ ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΟΥ (ΑΝΤΙ ΑΘΗΝΩΝ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ (ΑΝΤΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
5 ΧΡΥΣΗ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

  • ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
1 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ (ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΘΩΜΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
2 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΡΟΚΟΥ (ΑΠΟ ΞΑΝΘΗΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΩΚΟΥ (ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (ΑΝΤΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΥΓΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΔι

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔι:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΖΟΥ (ΑΝΤΙ ΑΘΗΝΩΝ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Μεταθέσεις Ειρηνοδικών (ΑΔΣ Συνεδρίαση της 13.7.2022)

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 13ης Ιουλίου 2022

Μεταθέσεις Ειρηνοδικών

Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ

1 ΒΑΓΓΕΛΗ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΤ.
4 ΓΑΛΑΤΟΥ ΤΑΡΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΤ.
5 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΤ.
6 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΤ.
7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
9 ΑΓΑΤΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΠΤ.
10 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ
11 ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
12 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
13 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΠΤ. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΤ.
14 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
15 ΚΑΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
16 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ-ΠΤ.
17 ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
18 ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
19 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20 ΓΑΖΟΥΛΕΑ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
21 ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
22 ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
24 ΠΑΖΑΡΙΔΗ ΑΓΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
25 ΛΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
26 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
27 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
28 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
29 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
30 ΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΗΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
31 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
32 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
33 ΝΤΑΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
34 ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ

35 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
36 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
37 ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
38 ΛΙΟΥΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
39 ΤΖΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
40 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
41 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
42 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
43 ΤΣΙΟΥΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
44 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ.
45 ΚΟΒΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
46 ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-

ΕΡΜΙΟΝΗ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
47 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-

ΙΩΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
48 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ.
49 ΣΑΛΤΑΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
50 ΣΟΛΩΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-

ΙΩΑΝΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
51 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΠΤ.
52 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
53 ΓΙΟΥΡΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ.
54 ΜΙΣΤΙΛΙΟΓΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΗ ΑΚΙΛΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ.
55 ΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
56 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
57 ΝΤΟΚΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
58 ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
59 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
60 ΜΕΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΗΒΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
61 ΠΑΡΙΤΣΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
62 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΕΡΟΥ
63 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
64 ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ
65 ΤΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
66 ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
67 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ

68 ΜΠΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
69 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
70 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
71 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
72 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
73 ΑΛΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
74 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΓΙΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
75 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
76 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
77 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-

ΦΟΙΒΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
78 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΘΗΒΩΝ
79 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΥΜΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
80 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
81 ΚΑΚΑΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
82 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
83 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-

ΜΗΝΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
84 ΠΙΣΣΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
85 ΜΩΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
86 ΠΙΝΑΚΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
87 ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΤΑΣ
88 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΙΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
89 ΖΕΥΓΟΛΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ
90 ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
91 ΤΑΠΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
92 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
93 ΓΚΙΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
94 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΣΑΜΑΙΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
95 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
96 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
97 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
98 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
99 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΟΡΙΝΑ –

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

 

Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ

100 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
101 ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
102 ΔΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
103 ΜΙΤΖΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
104 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
105 ΚΟΣΜΑ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
106 ΝΤΑΪΦΑ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
107 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
108 ΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
109 ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΟΣ
110 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΙΡΩΝ
111 ΤΖΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
112 ΚΑΡΑΔΟΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ –

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
113 ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
114 ΒΑΘΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
115 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
116 ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
117 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΙΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
118 ΚΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΑΜΥΝΕΩΝ
119 ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
120 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –

ΝΑΤΑΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
121 ΜΠΙΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
122 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
123 ΠΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΥΡΓΟΥ