Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα (επιμέλεια: Ε.Φυτράκη), 2022

Στοιχεία βιβλίου

Γ.Νούσκαλης, ο ρατσιστικός λόγος μίσους ως μορφή του ρατσιστικού εγκλήματος, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Π.Νάσκου-Περράκη, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Θ.Γαζή, η διεθνής προστασία των ευάλωτων ομάδων υπό συνθήκες κρίσης, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Π.Μαρκούλης, η θέση του ενέγγυου πιστωτή στην πτώχευση, 2022

Στοιχεία βιβλίου

 

Σ.Νικούλη-Ζαμπίτη, ποινική ευθύνη από ιατρική αμέλεια χειρουργού, αναισθησιολόγου και ειδικευόμενων ιατρών, 2022

Στοιχεία βιβλίου