Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Γ. Διαμαντόπουλος, Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Σ.Τσερτσίδης, το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Σ.Τσαντίνης, η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος στο δίκαιο της αναίρεσης (κατά τον ΚΠολΔ), 2022

Στοιχεία βιβλίου

Α.Μπεντενιώτης/Λ.Ιωάννου/Α.Κωνσταντίνου/Θ.Γεωργιάδης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Ν.Ρόκας/Ι.Βενιέρης/Ε.Κινινή/Χ.Χρυσάνθης, Δίκαιο σημάτων-Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020, 2022

Στοιχεία βιβλίου

Β.Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022

Στοιχεία βιβλίου