Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων ενόψει των εκλογών της 25-6-2023

Λήψη εγγράφου σε μορφή pdf

 

 

 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/vση: Μεσογείων 96

Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα

Τηλ.: 2131307204 & 9

E-mail: dold-1@justice.gov.gr

dold@justice.gov.gr

Αθήνα, 12.06.2023

Αρ. πρωτ.: 25908οικ.

Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών

 

 

 

Θέμα: Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιουνίου 2023.

Α) Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 25 Ιουνίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την Τετάρτη, 21η Ιουνίου 2023 έως και την Τετάρτη, 28η Ιουνίου 2023.

Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ανηλίκων που, αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα, σε περιπτώσεις που επίκειται λήξη του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής, οι αρμόδιοι Εισαγγελείς παρακαλούνται να επαναπροσδιορίζουν τις υποθέσεις στη συντομότερη εφικτή δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολής.

Β) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ιδίως, θα ρυθμιστούν με επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για την Παρασκευή, 23.06.2023 και τη Δευτέρα, 26.06.2023.

Γ) Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους και τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών στα υποθηκοφυλακεία της περιφέρειάς τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων εξωτερικού (9-6-2023)

Κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων εξωτερικού (λήψη αρχείου σε μορφή pdf)

Αποζημίωση και οδοιπορικά Εφόρων, Εποπτών και Δικαστικών Αντιπροσώπων

Λήψη ΦΕΚ

Κλήρωση Εποπτών και Γραμματέων Εξωτερικού (28-4-2023)

 

Κλήρωση Εποπτών (λήψη αρχείου σε μορφή pdf)

 

Κλήρωση Γραμματέων (λήψη αρχείου σε μορφή pdf)

Ενημέρωση Αρείου Πάγου: Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων, Εφόρων, Εποπτών εξωτερικού και Γραμματέων

Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Τελευταία ενημέρωση  2404-2023, 10:00


Στις εκλογές της 21.05.2023, το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο (σύμφωνα με το π.δ. 26/2012 και το Ν.4648/2019 όπως ισχύουν):

    Α) για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής, των Εφόρων αυτών στις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος, καθώς και το διορισμό των Εποπτών Εκλογών και των γραμματέων αυτών στο εξωτερικό

    Β) για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής στα τμήματα του εξωτερικού. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια.

    Γ) για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών, των υποψηφίων αυτών, καθώς και των μεμονωμένων υποψηφίων.

 


Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό Εφόρων της Επικράτειας, Εποπτών εξωτερικού και γραμματέων αυτών.

Οι αιτήσεις προτίμησης θα γίνουν ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών TaxisNet για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

 

1) Έφοροι – Επόπτες:

Πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας
Πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εφέτες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οι Αντιεισαγγελείς Εφετών
Πρόεδροι Πρωτοδικών και Εισαγγελείς Πρωτοδικών (εφόσον οι παραπάνω δεν επαρκούν).

 

2) Γραμματείς Εποπτών Εξωτερικού

Δικαστικοί υπάλληλοι οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού.
Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών για το διορισμό στο εξωτερικό των Εποπτών και των Γραμματέων αυτών, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/4/2023 στις 11:00 το πρωί. Μετά την ανωτέρω προθεσμία η ηλεκτρονική πλατφόρμα δε θα είναι διαθέσιμη και αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές με άλλο τρόπο.

Για τυχόν προβλήματα που αφορούν την παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή των αιτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής του Αρείου Πάγου στα τηλέφωνα 210.6419158-179.

 


Πρόσθετες πληροφορίες για τις αιτήσεις των υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων όλων των κατηγορίων και για συλλόγους – υπηρεσίες (αποστολή καταλόγων κλπ) θα αναρτηθούν μετά την έκδοση της εγκυκλίου των εκλογών από τον Άρειο Πάγο.

Παραίτηση Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Χ.Τζανερρίκου

ΦΕΚ Γ΄ 1090/20.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Απριλίου 2023, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γίνεται δεκτή η από 10.04.2023 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερρίκου του Κοσμά. Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατέχει.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3417514911/20.04.2023).

Απόσπαση Εισαγγελέα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου

ΦΕΚ Γ΄ 1044/20.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Απριλίου 2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 30/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου, για έξι (6) μήνες, η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων Μαρία Κοροκυθάκη του Παναγιώτη.

(Αρ. αποφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 19149/11.04.2023, ΑΔΑ:ΨΙ4ΑΩ-ΔΑΕ και 19149Α/11.04.2023, ΑΔΑ:677ΗΩ-ΙΞΩ).

Απόσπαση Ειρηνοδίκη στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου

ΦΕΚ Γ΄ 1032/18.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 22/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου, για έξι (6) μήνες, η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Ηρακλείου Μαρίνα Τσαγκαράκη του Κωνσταντίνου.

(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 19050/11.04.2023, ΑΔΑ:Ψ2Π4Ω-5ΑΓ).