Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 957/13.10.2022 η Απόφαση 30729/7.10.2022 του Υπουργού Δικαιοσύνης για τον ορισμό Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Λάρισας.

 

Λήψη ΦΕΚ

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης: Ανακοίνωση ΔΣ της 11.10.2022 αναφορικά με τη στάση του κ.ΥΕΘΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμός Πρωτ.: 21/2022

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Τρία σχεδόν έτη παρήλθαν μετά την αναθεώρηση του άρθρου 96 παρ. 5 του Συντάγματος, που διακήρυξε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο και με πρωτοφανή κοινοβουλευτική συναίνεση την πλήρη ισοτιμία -ως προς όλες τις εκφάνσεις της υπηρεσιακής υποστάσεώς τους- των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης με τους αντίστοιχους της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης, επιτάσσοντας, προς μετουσίωση της πανηγυρικής αυτής  διακήρυξης, την έκδοση του απαιτούμενου προς το σκοπό αυτό  εκτελεστικού νόμου. Επιταγή που, όμως, επί τρία συναπτά έτη προκλητικά αγνοείται, πρωτίστως από την καθ’ ύλην αρμόδια προς την εκπλήρωσή της ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αποτέλεσμα η ως άνω συνταγματικής περιωπής διάταξη να μην έχει εισέτι εφαρμοστεί.

         Δύο και πλέον έτη παρήλθαν από την αδιάλειπτη υποβολή εγγράφων και μη αιτημάτων της Ενώσεώς μας για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς διαλεκτική έκθεση, επισκόπηση και αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που απασχολούν τον κρίσιμο δικαιοδοτικό κλάδο της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης σε όλες τις πτυχές του, τα οποία έχουν μείνει «εκκωφαντικά» αναπάντητα.

         Τέσσερεις και πλέον μήνες παρήλθαν από την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεώς μας, το οποίο, σε συνέχεια των αντίστοιχων ως άνω αιτημάτων, έχει ζητήσει πολλάκις, εγγράφως δε ήδη από 6.7.2022, έστω και στο ελάχιστο επίπεδο της αναμενόμενης, ενόψει της εκλογής των νέων προσώπων, που στελεχώνουν το Δ.Σ., επίδειξης της θεσμικής αβροφροσύνης, συνάντηση με τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στα εν λόγω αιτήματά μας ο κος Υπουργός, υπό το κράτος πλήρους αγνόησης και απαξίωσής μας, κώφευσε εκ νέου. Μολονότι μάλιστα τα ζητήματα, που ταλανίζουν το χώρο της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, είναι σοβαρά και τέμνουν τη λειτουργία της οριζοντίως και καθέτως (από την ανεκπλήρωτη, με υπαιτιότητα του ιδίου, θεσμική και λειτουργική εξίσωση των δικαστικών λειτουργών της με τους τακτικούς δικαστές, κατ’ επιταγή του Συντάγματος, μέχρι τις τεράστιες ελλείψεις ανθρωπίνου δικαστικού δυναμικού, που υπολείπεται αριθμητικά περίπου 35% των προβλεπόμενων προς κατανομή κατά βαθμό υφιστάμενων οργανικών θέσεων, που, σε συνδυασμό με τις πενιχρές υλικοτεχνικές υποδομές, καθιστούν την προσήκουσα λειτουργία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων δυσχερέστατη).

         Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, διαφυλάττοντας το κύρος των μελών της και κατ’ επέκταση της ίδιας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, αναπόσπαστο και ζωτικό στοιχείο της οποίας συνιστούν τα μέλη της, θεωρεί ότι η ανωτέρω συνολική αντιμετώπισή της από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας καταδεικνύει την πλήρη περιφρόνησή του στο πρόσωπο όλων όσοι διακονούν το θεσμό της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και εξ αντανακλάσεως σ’ αυτόν τον ίδιο το θεσμό, στον οποίο έχει επιφυλάξει αντιμετώπιση, που δεν προσιδιάζει στο κύρος του.

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΛΕΚΑΣ                           ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

 

 

Άδειες δακτυλίου

Με την ΚΥΑ 312391/7.10.2022, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5224/7.10.2022, θεσπίζονται περιορισμοί της κυκλοφορίας οχημάτων, από 10 Οκτωβρίου 2022 έως και 21 Ιουλίου 2023, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00.

Το άρθρο 3 παρ. 1 περ. λστ προβλέπει ότι “Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των οποίων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους ευρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, και εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους”.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ενημέρωσε το Εφετείο Αθηνών ότι για την έκδοση των αδειών δακτυλίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πιο πάνω διάταξης, πρέπει να προσκομιστούν α) άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, β) άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση από την κάθε υπηρεσία. Το Εφετείο Αθηνών ενημερώνει ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Εφετείου θα γίνεται μέχρι την 14.10.2022.

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

Σχέδιο τροποποίησης Κανονισμών Δικαστηρίων με πρόβλεψη για ανώτατη ετήσια χρέωση ανά Δικαστή

Παραθέτουμε Σχέδιο για τροποποίηση των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δικαστηρίων με πρόβλεψη για ανώτατη ετήσια χρέωση ανά Δικαστή, όπως το είχαμε επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας μας στο Προεδρείο της ΕΔΕ.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗ

 

 

            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα Δικαστήρια, όπου λειτουργούν περισσότερα Τμήματα για τις πολιτικές υποθέσεις, στις διατάξεις για την ίδρυση των Τμημάτων αυτών και την κατανομή των σχετικών υποθέσεων θα περιληφθεί πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό χρέωσης ανά δικαστή, με βάση την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της διαφοράς, συνεκτιμώντας και τον μέσο αριθμό χρέωσης των δικαστών κατά τα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα πριν την ουσιαστική έναρξη ισχύος του Ν. 4335/2015. Οι διατάξεις που ακολουθούν και θα ενταχθούν στους υπό τροποποίηση κανονισμούς, εξειδικεύουν τον τρόπο προσδιορισμού των υποθέσεων στα πινάκια, τον αριθμό των προσδιοριζόμενων υποθέσεων και τις συνέπειες υπέρβασης του ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά δικαστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ …..

Άρθρο ….

Προσδιορισμός υποθέσεων

            Ο προσδιορισμός των υποθέσεων εντός του δικαστικού έτους γίνεται με ευθύνη του Διευθύνοντος το Δικαστήριο Δικαστή και με βάση τον αριθμό των υπηρετούντων Δικαστών σε συνδυασμό προς τον ανώτατο αριθμό χρέωσης ανά Δικαστή σε κάθε Πολιτικό Τμήμα.

 Άρθρο ….

Ανώτατος αριθμός χρέωσης υποθέσεων ανά Δικαστή

         1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού: α) ως «υπόθεση» νοείται κάθε εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που εισάγονται μετά από ανασυζήτηση κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ· η χωριστή εκδίκασή τους ή η τυχόν συνεκδίκασή τους είναι αδιάφορη. Σε περίπτωση επίσπευσης εκδίκασης περισσότερων υποθέσεων με την πιο πάνω έννοια με μία κλήση, ο αριθμός των υποθέσεων κρίνεται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των εισαγωγικών δικογράφων (αγωγή ή αίτηση) και β) ως «χρέωση» υπόθεσης νοείται η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, μετά την οποία αναμένεται η έκδοση απόφασης από τον συγκεκριμένο Δικαστή και σε περίπτωση πολυμελούς σύνθεσης από συγκεκριμένο Δικαστή ως εισηγητή.

         2. Εκτός του αριθμού των κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου) προσδιοριζόμενων υποθέσεων, ο αριθμός των υποθέσεων που χρεώνεται κάθε Δικαστής κατά τη διάρκεια ενός δικαστικού έτους δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ανώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο …… (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ). Οι υποθέσεις αυτές κατανέμονται ανά μήνα κατά το δυνατόν συμμέτρως. Για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων δεν ισχύει περιορισμός στην ανώτατη κατ’ έτος χρέωση. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός εκείνων που αφορούν στην πτωχευτική διαδικασία και στη διαδικασία εξυγίανσης ή στην εφαρμογή του Ν. 3859/2010 ή σε υποθέσεις  σχετικές με το Κτηματολόγιο.

         3. Σε περίπτωση μετακίνησης Δικαστή από ένα Τμήμα σε άλλο, με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου- θα συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση), η χρέωση πρέπει να είναι ανάλογη με τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας σε κάθε Τμήμα, συνυπολογιζομένης και της τυχόν υπέρβασης του ανάλογου με τον χρόνο υπηρεσίας στο προηγούμενο Τμήμα ανώτατου αριθμού χρέωσης του συγκεκριμένου Δικαστή.

         4. Σε περίπτωση λήψης από δικαστικό λειτουργό άδειας απουσίας από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, συνεχόμενης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μηνός, η υπηρεσιακή χρέωσή του πρέπει να είναι ανάλογη με τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου δικαστικού έτους, λαμβανομένης υπόψη και της κατάστασης της υγείας του μετά τη λήξη της άδειάς του.

Άρθρο ….

Επιτρεπτή κατ’ εξαίρεση υπέρβαση ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά Δικαστή

            Μόνο κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η υπέρβαση, σε ποσοστό που σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 20%, του ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά Δικαστή, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο ….. (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), σε συνδυασμό με το αμέσως προηγούμενο άρθρο, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση και αποφανθεί σχετικά με πράξη του ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση). Η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού χρέωσης πρέπει να κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των Δικαστών που υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα.

Άρθρο ….

Συνέπειες υπέρβασης του ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά Δικαστή

            1. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ετήσιου αριθμού χρέωσης, καθώς και της κατά το αμέσως προηγούμενο άρθρο προσαύξησης, εφόσον εκδόθηκε σχετική πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση), το Δικαστήριο αναβάλλει αυτεπάγγελτα την εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν χρεωθεί σε Δικαστή, για τον οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί ο ανώτατος ετήσιος αριθμός χρέωσης. Κατά προτίμηση αναβάλλονται οι υποθέσεις που είναι πρωτοείσακτες και έχουν εγγραφεί τελευταίες στο πινάκιο.

            2. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του ανώτατου ετήσιου αριθμού χρέωσης του Δικαστή και της τυχόν κατά το προηγούμενο άρθρο προσαύξησης, μετά από έκδοση σχετικής πράξης από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση), πριν το τέλος του δικαστικού έτους, δεν ανατίθεται πλέον καμία υπόθεση στον συγκεκριμένο Δικαστή. Αν η συμπλήρωση αυτή του ανωτάτου ετήσιου αριθμού χρέωσης και της τυχόν προσαύξησης αφορά σε όλους τους Δικαστές του ίδιου Πολιτικού Τμήματος, οι ήδη προσδιορισμένες υποθέσεις αποσύρονται από τη δικάσιμο και προσδιορίζονται σε μεταγενέστερη δικάσιμο με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση).

ΕισΑΠ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Λήψη εγγράφου ΕισΑΠ σε μορφή pdf

Κανονισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σητείας και του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Βοιών Λακωνίας

Με τις αποφάσεις 23 και 25/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄5006/26.9.2022, εγκρίθηκε α) η τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σητείας και β) η κατάρτιση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Βοιών Λακωνίας.

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

Παρατήρηση: Ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σητείας προβλέπει ανώτατη ετήσια χρέωση ανά δικαστή και η ρύθμιση αυτή έγινε δεκτή από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται σε Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και άλλων δικαστηρίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων). Με αφορμή την έγκριση του πιο πάνω Κανονισμού επισημαίνεται για άλλη μία φορά η ανάγκη αντίστοιχης προσαρμογής των Κανονισμών όλων των Δικαστηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί μία ορθολογική κατανομή των υποθέσεων στους Δικαστές. Σχέδια Κανονισμών με πρόβλεψη για ανώτατη ετήσια χρέωση ανά Δικαστή είχαμε δημοσιοποιήσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μας στο Προεδρείο της ΕΔΕ και είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων.

 

 

Αιτήσεις προαγωγών και μεταθέσεων-τοποθετήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 (δεν αφορά Ειρηνοδίκες)

  Ενόψει συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ads.aitisi@areiospagos.gr, έως και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 .

Η προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).

Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τηλεφωνικά τη λήψη της αίτησης (210 6419104 – 106 – 168), την επομένη της αποστολής.

Επισημαίνουμε ότι, οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ανάκλησή τους). Αν εκκρεμούν παλαιές αιτήσεις (πέραν του 1½ έτους), παρακαλείσθε να τις επικαιροποιήσετε.

Τέλος, παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία.

(Λόγω αναβάθμισης του ηλεκτρονικού προγράμματος του Αρείου Πάγου, δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία για σειρά κατάταξης των αιτούντων μετάθεση-τοποθέτηση).

Με εντολή της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων έτους 2022 (επιστολή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης)

Λήψη επιστολής σε μορφή pdf

Ευχές του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το νέο δικαστικό έτος

Λήψη κειμένου σε μορφή pdf

Ευχές της Προέδρου του Αρείου Πάγου στους Δικαστές της Χώρας για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Συνάδελφοι όλων των Δικαστηρίων της Χώρας μας!

Καλό δικαστικό έτος 2022-2023!

Με υγεία, διατήρηση των κάθε κατηγορίας ισορροπιών που απαιτούνται για την άρτια άσκηση του λειτουργήματός μας, ώστε στο άμεσο μάλλον η Ελλάδα ν΄ αποτελεί για τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης πρότυπο, καθόσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης!

Δύο χιλιάδες εξακόσιοι είκοσι πέντε συνάδελφοι της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.

Για λίγους μήνες ακόμη θα συμπεριλαμβάνομαι στον αριθμό αυτό. ΄Ετσι οι προαναφερθείσες είναι οι τελευταίες μου ευχές ενόψει της έναρξης του δικαστικού έτους.

Με την ευκαιρία αυτής της «επικοινωνίας μας» θάθελα σαν να μιλούσα πρόσωπο με πρόσωπο με καθένα από εσάς ξεχωριστά να σας πω τους προβληματισμούς μου με την μορφή «ρητορικών ερωτημάτων».

Με την κατά κανόνα ίση μεταξύ μας κατανομή των κάθε μορφής υποχρεώσεων την περίφημη «εξίσωση» που οφείλεται η πολύ μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους ικανού αριθμού συναδέλφων μας στην εκπλήρωση των από το λειτούργημά μας υποχρεώσεων, λόγω της οποίας επιβαρυνόμεθα όλοι οι υπόλοιποι;

Πού οφείλεται η αύξηση του αριθμού των συναδέλφων μας αυτών σε όλες τις βαθμίδες και σ΄ αυτήν του Αρείου Πάγου;

Πώς χαρακτηρίζετε το γεγονός η ανεπάρκεια των λίγων, που μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, ευτυχώς ελάχιστες, αντιμετωπίζεται από τους ίδιους με πασιφανή αδιαφορία, αν όχι ν΄ αμαυρώνει να επισκιάζει όλους τους υπόλοιπους που σε πολλές περιπτώσεις με αυταπάρνηση στην κυριολεξία ασκούν το λειτούργημά μας άρτια από κάθε άποψη και το κυριότερο να συντελεί στην όχι καλή βαθμολόγησή μας από όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και όχι μόνον;

Γιατί συμβαίνει στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας να εξαφανίζονται άψογες από κάθε άποψη αποφάσεις των πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων και μάλιστα να διατάσσονται νέες πραγματογνωμοσύνες, επανεξέταση μαρτύρων, όταν πλέον έχουν παρέλθει ενδεχομένως και 10 έτη από τότε που έλαβε χώρα η επίδικη διαφορά;

Από τις σκέψεις, τις απαντήσεις του καθενός από μας συνάδελφοι στα ερωτήματα αυτά εξαρτάται η άρση όσων προβλημάτων στην απονομή της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μας αφορούν.

Το σημαντικό ζήτημα η μείωση του αριθμού των επίδικων υποθέσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες άσκησης του λειτουργήματός μας κι εντεύθεν η ποιότητα της ζωής μας δεν έχει ακόμη αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Δεν θεσπίσθηκαν τα κατάλληλα φίλτρα για τη μείωση των αναιρέσεων.

Οι διατάξεις για τη διαδικασία διαμεσολάβησης δεν είχαν ικανό αριθμό αποδεκτών, δηλαδή δεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα ο σκοπός θέσπισης των σχετικών διατάξεων του ν. 4640/2019. Εύχομαι στο άμεσο μέλλον να υλοποιηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα, ενδεχομένως θα πρέπει να θεσπίσουν τροποποιήσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι!

Περιέλαβα τα προαναφερθέντα, καίτοι δεν συνηθίζεται, κατόπιν σοβαρότατου προβληματισμού για να γνωρίζει το κοινωνικό σύνολο, πως δεν εθελοτυφλούμε, αλλά προσπαθούμε με τη διάγνωση κατ΄ αρχήν των προβλημάτων να δώσουμε την αρμόζουσα λύση.

Τέλος θέλω να συγχαρώ τις συναδέλφους που ευαισθητοποιήθηκαν, όταν αντιλήφθηκαν πως δεν είχαν τη δυνατότητα για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους ν΄ ανταποκριθούν στην άρτια άσκηση του λειτουργήματός τους και ζήτησαν την οριστική τους παύση, προκειμένου να διορισθούν στο Δημόσιο.

Πρέπει ν΄ αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση!

Συνάδελφοι είμαι δίπλα σας

και όχι απέναντι!

Με δεδομένη την εκτίμησή μου

στον καθένα από εσάς!

Μαρία Γεωργίου

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου