Χ.Σεβαστίδης, Πίνακας καθ’ ύλη αρμοδιότητας επί πλημμελημάτων του Ποινικού Κώδικα

Λήψη αρχείου σε μορφή WORD

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

         Η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση της κατανομής της αρμοδιότητας επί πλημμελημάτων μεταξύ του μονομελούς και του τριμελούς πλημμελειοδικείου και η έλλειψη σαφούς κριτηρίου της αρμοδιότητας των δικαστηρίων αυτών, μετά τις αλλαγές του Ν. 5090/2024 στον ΚΠΔ, καθιστούν αναγκαία την καταγραφή όλων των πλημμελημάτων του Ποινικού Κώδικα. Στη συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης σε πίνακα της αρμοδιότητας του μονομελούς και τριμελούς πλημμελειοδικείου για όλα τα πλημμελήματα του ΠΚ, με την διευκρίνιση ότι κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 115 παρ. 1 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 Ν. 5090/2024, όλα τα πλημμελήματα των ειδικών ποινικών νόμων υπάγονται ανεξαιρέτως στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και τυχόν διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων που προέβλεπαν εξαιρετικά αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων πρέπει να θεωρούνται με την έναρξη ισχύος του Ν. 5090/2024 καταργημένες.

 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης

Εφέτης

Μάρτιος 2024

 

 

 

Άρθρο ΠΚ Περιγραφή εγκλήματος Αρμόδιο Δικαστήριο
137Α παρ. 4 εδ. α΄ Σωματική κάκωση, κ.λ.π., όταν δεν συνιστούν βασανιστήρια Τριμελές Πλημμελειοδικείο
141 παρ. 1 Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
141 παρ. 2 Επέλευση αντιποίνων Τριμελές Πλημμελειοδικείο
142 Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
142Α Παραβάσεις κανονισμών Ε.Ε. Μονομελές Πλημμελειοδικείο
147 υποπερ. α΄ Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια σε καιρό ειρήνης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
147 υποπερ. β΄ Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια σε καιρό πολέμου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
148 παρ. 1 Κατασκοπεία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
153 Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους Μονομελές Πλημμελειοδικείο
154 Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
155 Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους Μονομελές Πλημμελειοδικείο
157 παρ. 2 Προσβολές κατά οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
157 παρ. 3 Προσβολές κατά οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν οι παθόντες διέτρεξαν κίνδυνο ζωής ή βαριάς σωματικής βλάβης Τριμελές Πλημμελειοδικείο
158 παρ. 1 και 2 Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
159Α παρ. 3 Από αμέλεια διευθυντή κ.λ.π. επιχείρησης μη αποτροπή τέλεσης δωροδοκίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
160 Αντιποίηση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
160Α παρ. 1 και 2 Διατάραξη συνεδριάσεων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
161 παρ. 1 Βία κατά εκλογέων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
161 παρ. 2 Βία κατά εκλογέων, όταν διέτρεξαν σοβαρό προσωπικό κίνδυνο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
162 Εξαπάτηση εκλογέων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
163 Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
164 παρ. 1 και 2 Νόθευση εκλογής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
165 παρ. 1, 2 και 3 Δωροδοκία εκλογέα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
166 Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
167 παρ. 1 και 2 Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
167 παρ. 3 Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, όταν διέτρεξαν σοβαρό προσωπικό κίνδυνο, κ.λ.π. Τριμελές Πλημμελειοδικείο
167Α Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς Μονομελές Πλημμελειοδικείο
168 παρ. 1-5 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
168Α Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
169 Απείθεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
169Α Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Μονομελές Πλημμελειοδικείο
170 παρ. 1 και 2 Στάση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
172 παρ. 1 και 2 Ελευθέρωση φυλακισμένου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
173 παρ. 1 Απόδραση κρατουμένου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
173 παρ. 2 εδ. α΄ Συμμετοχή σε απόδραση κρατουμένου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
173 παρ. 2 εδ. β΄ Συμμετοχή υπαλλήλου κράτησης σε απόδραση κρατουμένου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
173Α παρ. 1 και 2 Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
174 παρ. 1 Στάση κρατουμένων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
175 παρ. 1-3 Αντιποίηση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
177 Παραβίαση κατάσχεσης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
178 Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή Μονομελές Πλημμελειοδικείο
179 Παραβίαση φύλαξης της αρχής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
180 Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
181 Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, κ.λ.π. Μονομελές Πλημμελειοδικείο
182 παρ. 1 και 2 Παραβίαση περιορισμών διαμονής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
183 Διέγερση σε ανυπακοή Μονομελές Πλημμελειοδικείο
184 παρ. 1-4 Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
186 παρ. 1, 2 και 4 Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ Συμμορία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187 παρ. 4 Διευκόλυνση ή υποβοήθηση τέλεσης δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης Τριμελές Πλημμελειοδικείο
187Α παρ. 1 περ. δ΄ Πλημμέλημα τελούμενο υπό τις συνθήκες της διάταξης αυτής, για το οποίο η κατώτερη απειλούμενη ποινή είναι κάτω των 2 ετών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187Α παρ. 1 περ. δ΄ Πλημμέλημα, τελούμενο υπό τις συνθήκες της διάταξης αυτής, για το οποίο η κατώτερη απειλούμενη ποινή είναι τουλάχιστον 2 ετών Τριμελές Πλημμελειοδικείο
187Α παρ. 2 Τρομοκρατική οργάνωση για τέλεση πλημμελημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187Α παρ. 4 Υποκίνηση ή συμβολή σε τέλεση τρομοκρατικής πράξης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187Α παρ. 5 Εκπαίδευση στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών κ.λ.π. με σκοπό τέλεσης τρομοκρατικής πράξης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187Α παρ. 6 Απειλή με τέλεση τρομοκρατικής πράξης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187Α παρ. 7 Πραγματοποίηση ταξιδιού για τέλεση ή συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος Μονομελές Πλημμελειοδικείο
187Β παρ. 1 και 2 Αξιόποινη υποστήριξη τρομοκρατίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
189 παρ. 1-4 Διατάραξη της κοινής ειρήνης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
190 Απειλή διάπραξης εγκλημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
191 Διασπορά ψευδών ειδήσεων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
191Α παρ. 1 και 2 Προσβολή συμβόλων ή ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
200 παρ. 1-2 Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
207 παρ. 2Α Προμήθεια ή κατοχή παραποιημένου ή νοθευμένου υλικού μέσου πληρωμής, εκτός από το νόμισμα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
207 παρ. 3 Ιδιαίτερα ελαφρά περίπτωση παραποίησης ή νόθευσης νομίσματος ή άλλου υλικού μέσου πληρωμής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
208 παρ. 1 και 2 Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
208Α Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος Μονομελές Πλημμελειοδικείο
208Β Παραγωγή, πώληση, κ.λ.π. μεταλλίων, κ.λ.π. που φέρουν τους όρους «ευρώ», «λεπτά ευρώ» Μονομελές Πλημμελειοδικείο
208Γ παρ. 1 και 2 Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
209 παρ. 2 Προμήθεια ή κατοχή ή διάθεση παραποιημένου ή νοθευμένου άυλου μέσου πληρωμής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
209 παρ. 3 Ιδιαίτερα ελαφρά περίπτωση παραποίησης ή νόθευσης άυλου μέσου πληρωμής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
210 Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
210Α Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
210Β παρ. 2 Τέλεση πλημμελημάτων άρθρων 209 παρ. 2, 210 και 210Α ΠΚ στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
211 Προπαρασκευαστικές πράξεις για διάπραξη των εγκλημάτων των άρθρων 207, 208, 208Α, 208Β, 209 παρ. 1 και 210 ΠΚ Μονομελές Πλημμελειοδικείο
216 παρ. 1 και 2 Κατάρτιση πλαστού ή νόθευση εγγράφου (παρ. 1) ή χρήση πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου (παρ. 2) Μονομελές Πλημμελειοδικείο
216 παρ. 3 περ. α΄ Κατάρτιση ή χρήση πλαστού με όφελος ή ζημία ιδιαίτερα μεγάλη Τριμελές Πλημμελειοδικείο
217 παρ. 1-3 Πλαστογραφία πιστοποιητικών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
220 παρ. 1 και 2 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
221 παρ. 1 εδ. α΄ Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις Μονομελές Πλημμελειοδικείο
221 παρ. 1 εδ. β΄ Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, που προορίζονται για δικαστική χρήση Τριμελές Πλημμελειοδικείο
221 παρ. 2 Χρήση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
222 Υπεξαγωγή εγγράφων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
224 παρ. 1, 2 και 4 Ψευδής κατάθεση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
226 παρ. 1 Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
229 παρ. 1 και 2 Ψευδής καταμήνυση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
230 Ψευδής καταγγελία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
231 Υπόθαλψη Μονομελές Πλημμελειοδικείο
232 Παρασιώπηση εγκλημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
233 παρ. 1 και 2 Απιστία δικηγόρων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
234 Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
235 παρ. 1, 3, 4 και 5 Δωροληψία υπαλλήλου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
236 παρ. 1, 3 και 4 Δωροδοκία υπαλλήλου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
237 παρ. 3 και 4 Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών Τριμελές Πλημμελειοδικείο
237Α Εμπορία επιρροής- Μεσάζοντες Τριμελές Πλημμελειοδικείο
239 Κατάχρηση εξουσίας Τριμελές Πλημμελειοδικείο
240 παρ. 1-3 Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών Τριμελές Πλημμελειοδικείο
241 Παραβίαση οικιακού ασύλου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
242 παρ. 1, 2 και 4 εδ. α΄ Ψευδής βεβαίωση, κ.λ.π. Τριμελές Πλημμελειοδικείο
243 παρ. 1 και 3 Νόθευση δικαστικού εγγράφου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
244 Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
251 παρ. 1 και 2 Παραβίαση δικαστικού απορρήτου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
252 παρ. 1 και 2 Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
254 Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης Τριμελές Πλημμελειοδικείο
255 Αθέμιτη συμμετοχή Τριμελές Πλημμελειοδικείο
259 Παράβαση καθήκοντος Τριμελές Πλημμελειοδικείο
260 Ανυποταξία σε πολιτική αρχή Τριμελές Πλημμελειοδικείο
264 παρ. 2 Εμπρησμός από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
265 παρ. 2 περ. α΄ Εμπρησμός σε δάση από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
265 παρ. 2 περ. β΄ Εμπρησμός σε δάση από αμέλεια, αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κ.λ.π. Τριμελές Πλημμελειοδικείο
265 παρ. 3 εδ. α΄ Εμπρησμός σε δάση- παραβίαση προληπτικών μέτρων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
265 παρ. 4 περ. α΄ Εμπρησμός σε δάση- προπαρασκευαστικές πράξεις Τριμελές Πλημμελειοδικείο
265 παρ. 5 εδ. α΄ Αποθήκευση κ.λ.π. εύφλεκτων υλών σε δάση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
265 παρ. 5 εδ. β΄ Αποθήκευση κ.λ.π. εύφλεκτων υλών σε δάση, που συνέβαλε στην εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς Τριμελές Πλημμελειοδικείο
268 παρ. 1 περ. α΄ Πλημμύρα από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
268 παρ. 2 Πλημμύρα από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
270 παρ. 1 περ. α΄ Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
270 παρ. 2 Έκρηξη από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
272 παρ. 1 Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών Τριμελές Πλημμελειοδικείο
273 παρ. 1 περ. α΄ Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
273 παρ. 1 περ. β΄ Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
273 παρ. 2 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
275 παρ. 1 περ. α΄ Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
275 παρ. 2 Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
277 παρ. 1 περ. α΄ Πρόκληση ναυαγίου από το οποίο μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
277 παρ. 2 Πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
279 παρ. 3 Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό από αμέλεια, όταν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
281 παρ. 1 και 2 Επιβλαβή φάρμακα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
285 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
285 παρ. 2 υποπερ. α΄ Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, που είχε ως αποτέλεσμα την μετάδοση ασθενειών σε ζώα Τριμελές Πλημμελειοδικείο
285 παρ. 4 περ. α΄ και β΄ Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
286 παρ. 1 περ. α΄ Παραβίαση κανόνων οικοδομικής, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
286 παρ. 2 Παραβίαση από αμέλεια κανόνων οικοδομικής, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
288 παρ. 1 και 2 Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
290 παρ. 1 περ. αα΄ και ββ΄ Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
290 παρ. 2 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία από αμέλεια, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
290Α παρ. 1 περ. αα΄ και ββ΄ Επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
290Α παρ. 2 Επικίνδυνη οδήγηση από αμέλεια, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
291 παρ. 1 περ. αα΄ Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
291 παρ. 2 Οδήγηση οχήματος σταθερής τροχιάς ή κυβέρνηση πλοίου ή αεροπλάνου από πρόσωπο που δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
291 παρ. 3 Διατάραξη από αμέλεια ασφάλειας συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292 παρ. 1 και 2 Παρακώλυση συγκοινωνιών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Α παρ. 1 Πρόσβαση χωρίς δικαίωμα σε σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Α παρ. 2 Παραβίαση κανονισμών από πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Α παρ. 3 Παράλειψη λήψης αναγκαίων μέτρων από πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Α παρ. 4 εδ. α΄ Τέλεση πράξεων άρθρου 292Α παρ. 1-3 ΠΚ με σκοπό περιουσιακού οφέλους ή ζημίας Τριμελές Πλημμελειοδικείο
292Α παρ. 5 Διάθεση ή προσφορά ή διαφήμιση μέσων για την τέλεση της πράξης του άρθρου 292Α παρ. 1 ΠΚ Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Β παρ. 1 Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Β παρ. 2 περ. α΄ και  β΄ Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων με χρήση ειδικού εργαλείου ή αν προκάλεσε σοβαρές ζημίες Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Β παρ. 2 περ. γ΄ Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων που αποτελούν μέρος υποδομής για την προμήθεια του πληθυσμού με ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες Τριμελές Πλημμελειοδικείο
292Γ Παραγωγή, πώληση κ.λ.π. συσκευών, προγραμμάτων, κ.λ.π. για παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Δ παρ. 1 Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Δ παρ. 2 Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού από πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας Τριμελές Πλημμελειοδικείο
292Ε παρ. 1 Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
292Ε παρ. 2 Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών από πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας Τριμελές Πλημμελειοδικείο
292Ε παρ. 3 Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
293 παρ. 1 Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
293 παρ. 2 σε συνδ. με άρθρο 292Β παρ. 2 περ. α΄ και  β΄ Παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων με χρήση ειδικού εργαλείου ή αν προκάλεσε σοβαρές ζημίες Μονομελές Πλημμελειοδικείο
293 παρ. 2 σε συνδ. με άρθρο 292Β παρ. 2 περ. γ΄ Παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων που αποτελούν μέρος υποδομής για την προμήθεια του πληθυσμού με ζωτικής σημασίας αγαθά ή υπηρεσίες Τριμελές Πλημμελειοδικείο
293 παρ. 4 Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
300 Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
301 Συμμετοχή σε αυτοκτονία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
302 παρ. 1 Ανθρωποκτονία από αμέλεια Τριμελές Πλημμελειοδικείο
304 παρ. 2 Διακοπή της εγκυμοσύνης με τη συναίνεση της εγκύρου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
304 παρ. 3 Διακοπή της εγκυμοσύνης από την έγκυο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
304 παρ. 5 Διακοπή της εγκυμοσύνης από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
304Α παρ. 1 και 2 Σωματική βλάβη εγκύου ή νεογνού Μονομελές Πλημμελειοδικείο
306 παρ. 1 Έκθεση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
306 παρ. 2 περ. α΄ Έκθεση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη Τριμελές Πλημμελειοδικείο
307 Παράλειψη προσφοράς βοήθειας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
308 παρ. 1 Σωματική βλάβη (απλή και εντελώς ελαφρά) Μονομελές Πλημμελειοδικείο
309 Επικίνδυνη σωματική βλάβη Μονομελές Πλημμελειοδικείο
310 παρ. 1 Βαριά σωματική βλάβη ως επακόλουθο απλής σωματικής βλάβης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
310 παρ. 2 εδ. α΄ Βαριά σωματική βλάβη Μονομελές Πλημμελειοδικείο
312 παρ. 1 περ. α΄ Απλή σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
312 παρ. 1 περ. β΄ Επικίνδυνη σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
312 παρ. 1 περ. γ΄ υποπερ. α΄ Βαριά σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων Τριμελές Πλημμελειοδικείο
313 Συμπλοκή Μονομελές Πλημμελειοδικείο
314 παρ. 1 Σωματική βλάβη από αμέλεια Μονομελές Πλημμελειοδικείο
315 Κατάπειση σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων γυναίκας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
322 παρ. 4 Παράλειψη λήψης μέτρων από προϊστάμενο υπηρεσίας για πρόληψη, καταστολή, έρευνα και δίωξη πράξεων αρπαγής Τριμελές Πλημμελειοδικείο
323Α παρ. 6 Πρόσληψη, κ.λ.π. θύματος εμπορίας ανθρώπων Τριμελές Πλημμελειοδικείο
323Α παρ. 7 Εξώθηση ανηλίκων σε επαιτεία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
324 παρ. 1 Αρπαγή ανηλίκων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
324 παρ. 3 εδ. β΄ Αρπαγή ανηλίκων με σκοπό να εισπραχθούν λύτρα και απελευθέρωση του ανηλίκου πριν την εκπλήρωση του όρου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
325 Παράνομη κατακράτηση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
330 παρ. 1 και 2 Παράνομη βία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
331 Αυτοδικία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
333 παρ. 1 και 2 Απειλή Μονομελές Πλημμελειοδικείο
334 παρ. 1 και 2 Διατάραξη οικιακής ειρήνης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
337 παρ. 1 Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
337 παρ. 2 Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όταν ο παθών είναι κάτω των 12 ετών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
337 παρ. 3 εδ. α΄ Απόκτηση επαφής ενηλίκου με ανήλικο κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
337 παρ. 3 εδ. β΄ Συνάντηση μετά από επαφή ενηλίκου με ανήλικο κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου Τριμελές Πλημμελειοδικείο
337 παρ. 4 Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας εργαζομένου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
339 παρ. 3 Εξώθηση ανηλίκου να παρίσταται σε γενετήσια ράξη μεταξύ άλλων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
342 παρ. 2 Χειρονομίες, προτάσεις, κ.λ.π. γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο Μονομελές Πλημμελειοδικείο
343 Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη Μονομελές Πλημμελειοδικείο
345 παρ. 1 περ. β΄ Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών (ποινή για τους κατιόντες) Μονομελές Πλημμελειοδικείο
345 παρ. 1 περ. γ΄ Γενετήσια πράξη μεταξύ αδελφών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
346 παρ. 1 Εκδικητική πορνογραφία Τριμελές Πλημμελειοδικείο
346 παρ. 2 Απειλή τέλεσης πράξεων εκδικητικής πορνογραφίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
348 παρ. 1 Διευκόλυνση προσβολών ανηλικότητας Τριμελές Πλημμελειοδικείο
348 παρ. 2 εδ. β΄ Συμμετοχή σε ταξίδι με σκοπό τέλεσης γενετήσιων πράξεων σε ανηλίκους Μονομελές Πλημμελειοδικείο
348Α παρ. 1 Παραγωγή, διανομή, κ.λ.π. υλικού παιδικής πορνογραφίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
348Α παρ. 2 Παραγωγή, προσφορά, κ.λ.π. υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
348Α παρ. 6 Πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
348Β Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους Μονομελές Πλημμελειοδικείο
348Γ παρ. 1 εδ, α΄ περ. γ΄ Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων, που συμπλήρωσαν τα 14 έτη Μονομελές Πλημμελειοδικείο
348Γ παρ. 1 εδ. β΄ Παρακολούθηση πορνογραφικής παράστασης στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι Μονομελές Πλημμελειοδικείο
349 παρ. 3 Μαστροπεία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
351Α παρ. 1 περ. γ΄ Γενετήσια πράξη έναντι αμοιβής με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 15 έτη Τριμελές Πλημμελειοδικείο
352Β Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος Μονομελές Πλημμελειοδικείο
353 παρ. 1 Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
354 Διατάραξη της οικογενειακής τάξης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
356 Διγαμία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
358 Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής Μονομελές Πλημμελειοδικείο
359 Εγκατάλειψη εγκύου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
360 παρ. 1 και 2 Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
360Α παρ. 1 Υιοθεσία για απασχόληση σε επικίνδυνες για την υγεία δραστηριότητες Μονομελές Πλημμελειοδικείο
360Α παρ. 2 Υιοθεσία με αποκόμιση αθέμιτου οφέλους Μονομελές Πλημμελειοδικείο
361 παρ. 1 Εξύβριση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
363 Συκοφαντική δυσφήμηση Μονομελές Πλημμελειοδικείο
365 Προσβολή μνήμης νεκρού Μονομελές Πλημμελειοδικείο
369 παρ. 2 εδ. β΄ Μη δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
370 παρ. 1, 2 και 3 Παραβίαση απορρήτου εγγράφων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
370Β παρ. 1, 3 και 4 Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
370Γ παρ. 1 και 2 Αθέμιτη αντιγραφή, κ.λ.π. στοιχείων ή προγραμμάτων υπολογιστών, που συνιστούν απόρρητα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
370Δ παρ. 1 και 2 Αντιγραφή ή χρησιμοποίηση προγραμμάτων υπολογιστών ή πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα χωρίς δικαίωμα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
370ΣΤ παρ. 1 και 2 Απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
371 παρ. 1 και 2 Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
372 παρ. 1 Κλοπή (απλή και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας) Μονομελές Πλημμελειοδικείο
374Α Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου Μονομελές Πλημμελειοδικείο
375 παρ. 1 εδ. α΄ Υπεξαίρεση (απλή και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας) Μονομελές Πλημμελειοδικείο
375 παρ. 1 εδ. β΄ Υπεξαίρεση από εντολοδόχο, κ.λ.π. Τριμελές Πλημμελειοδικείο
377 Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
378 παρ. 1 και 2 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
379 παρ. 1 Φθορά ψηφιακών δεδομένων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
379 παρ. 2 περ. α΄ Φθορά ψηφιακών δεδομένων, από την οποία επλήγη μεγάλος αριθμός πληροφοριακών συστημάτων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
379 παρ. 2 περ. β΄ Φθορά ψηφιακών δεδομένων, που προκάλεσε σοβαρές ζημίες Τριμελές Πλημμελειοδικείο
379 παρ. 3 Κατασκευή, κατοχή, κ.λ.π. συσκευών, συνθηματικών, κ.λ.π. με σκοπό φθοράς ψηφιακών δεδομένων Μονομελές Πλημμελειοδικείο
379Α Κλοπή, υπεξαίρεση, φθορά ψηφιακών δεδομένων στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης Τριμελές Πλημμελειοδικείο
385 παρ. 1 Εκβίαση Τριμελές Πλημμελειοδικείο
385 παρ. 3 Εκβίαση με βία ή απειλή βλάβης επιχείρησης Τριμελές Πλημμελειοδικείο
386 παρ. 1 εδ. α΄ υποπερ. α΄ Απάτη (απλή) Μονομελές Πλημμελειοδικείο
386 παρ. 1 εδ. α΄ υποπερ. β΄ Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία Τριμελές Πλημμελειοδικείο
386Α υποπερ. α΄ Απάτη με υπολογιστή (απλή) Μονομελές Πλημμελειοδικείο
386Α υποπερ. β΄ Απάτη με υπολογιστή με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία Τριμελές Πλημμελειοδικείο
386Β παρ. 1 και 2 Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις Τριμελές Πλημμελειοδικείο
387 Απάτη μικρής αξίας Μονομελές Πλημμελειοδικείο
389 παρ. 1 και 2 Απατηλή πρόκληση βλάβης Μονομελές Πλημμελειοδικείο
390 παρ. 1 εδ. α΄ υποπερ. α΄ Απιστία Μονομελές Πλημμελειοδικείο
390 παρ. 1 εδ. α΄ υποπερ. β΄ Απιστία με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία Τριμελές Πλημμελειοδικείο
394 παρ. 1 , 2 και 4 Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Μονομελές Πλημμελειοδικείο
394Α παρ. 1 Διακεκριμένη αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Τριμελές Πλημμελειοδικείο
395 παρ. 1 και 2 Παρακώλυση συναγωνισμού Τριμελές Πλημμελειοδικείο
396 παρ. 1 και 2 Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα Τριμελές Πλημμελειοδικείο
397 παρ. 1-4 Καταδολίευση δανειστών Μονομελές Πλημμελειοδικείο
398 Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα Μονομελές Πλημμελειοδικείο
404 παρ. 1 Τοκογλυφία Μονομελές Πλημμελειοδικείο

 

 

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *