Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Επιμέλεια ανηλίκου-Ψυχιατρική πραγμ-νη μητέρας)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 51/2022

γενικός- ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής…….

γενικός – ειδικός αριθμός κατάθεσης ανταγωγής:

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,

ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ………………, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ……………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 04 Μαΐου 2022, για να δικάσει τις με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης ..…………..αγωγή και ………………… ανταγωγή, με αντικείμενο την ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκου και την επιδίκαση διατροφής υπέρ αυτού, μεταξύ των:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ – ΑΝΤΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ……

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ – ΑΝΤΕΝΑΓΟΥΣΑΣ. …….

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση οι με γενικούς – ειδικούς αριθμούς κατάθεσης …………. αγωγή και ,,,,,,,,,,,,,ανταγωγή με αντικείμενο την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, άλλως της από κοινού ανάθεσης της επιμέλειας αυτού και την καταβολή διατροφής υπέρ αυτού, οι οποίες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 246 και 591 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., να συνεκδικασθούν γιατί είναι συναφείς μεταξύ τους, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται και μείωση των εξόδων

Με την κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων αυτής εκθέτει ότι από τον εκτός γάμου συναισθηματικό δεσμό του με την εναγόμενη απέκτησαν ένα (1), εισέτι ανήλικο, θήλυ τέκνο την Ιριδα, το οποίο ο ίδιος αναγνώρισε εκουσίως το άνω ανήλικο τέκνο του, δυνάμει της με αριθμό 4281/29-04-2020 πράξης αναγνώρισης τέκνου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …., αμέσως μετά τη γέννησή του. Ότι κατά την διάρκεια της κύησης του άνω τέκνου του και ενώ αμφότεροι οι διάδικοι συζούσαν στην ιδιόκτητη κατοικία του ενάγοντας, ο τελευταίος ανακάλυψε ότι η εναγόμενη έπασχε από ψυχική νόσο, γεγονός που η ίδια απέκρυψε από τον ίδιο προς της συλλήψεως του ανηλίκου τέκνου τους, ενώ ένεκα της εν λόγω διαταραχής της, η οποία επιδεινώθηκε καταφανώς κατά την διάρκεια της κύησης, η εναγόμενη οδηγήθηκε σε πρόωρο τοκετό στις 05-04-2020. Ότι η ενάγουσα έναν περίπου μήνα μετά την γέννηση του τέκνου τους εγκατέλειψε την οικία όπου συνοικούσαν, αλλά και το τέκνο της και απείχε σχεδόν από κάθε επαφή και επικοινωνία μαζί του, διαμένουσα στην οικία της αδελφής της. Ότι έκτοτε, ο ίδιος ανέλαβε την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους, εκδοθησομένης προς τούτο και της με αριθμό 10413/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου τούτου, την μεταρρύθμιση της οποίας επεδίωξε και επέτυχε η εναγόμενη, περίπου ένα έτος αργότερα, δυνάμει της με αριθμό 16200/2021 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ότι περαιτέρω, σύμφωνα με την τελευταία αυτή δικαστική απόφαση, η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ανατέθηκε από κοινού σε αμφότερους, οριζομένου ότι ο ενάγων θα λαμβάνει το τέκνο του από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου μηνός, έως ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, ενώ η εναγόμενη θα λαμβάνει το τέκνο της από ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 της 1ης ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μηνός. Πλην όμως, ο ίδιος αμφισβητεί την ικανότητα της ενάγουσας να επιμελείται του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους, ένεκα της ψυχικής αστάθειας στην οποία αυτή βρίσκεται, ενώ ο ίδιος από την πρώτη ημέρα γέννησης του τέκνου τους, ασκεί επιμελώς κάθε πράξη συναφή με την επιμέλεια του προσώπου του, κατά τρόπον ώστε να έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ τους ισχυρός συναισθηματικός και ψυχικός δεσμός. Με βάση τα ανωτέρω ιστορούμενα πραγματικά περιστατικά ο ενάγων ζητεί μεταξύ άλλων, αφού προηγουμένως λάβει χώρα διατασσομένη από το Δικαστήριο ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της εναγομένης από ειδικό πραγματογνώμονα – ψυχίατρο, αναφορικά με την ψυχική της κατάσταση και την ικανότητά της να ασκεί πράξεις επιμέλειας, όπως ανατεθεί αποκλειστικά στον ίδιο η άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης θυγατέρας του, άλλως και όλως επικουρικώς να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της άνω ανήλικης από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους, κατά τρόπον ώστε ο ενάγων να λαμβάνει το ανήλικο τέκνο του -κατά τα 2/3 του συνολικού χρόνου-, ήτοι από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός έως ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός και η εναγόμενη να λαμβάνει αυτό -κατά το 1/3 του συνολικού χρόνου- από ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 πμ της 1η ημέρας του επόμενου μηνός.

Με την κρινόμενη ανταγωγή της η αντενάγουσα αυτής εκθέτει, ότι από τον εκτός γάμου συναισθηματικό δεσμό της με τον αντεναγόμενο απέκτησαν ένα (1), εισέτι ανήλικο θήλυ τέκνο, την Ίριδα, το οποίο ο αντεναγόμενος αναγνώρισε εκουσίως, δυνάμει της με αριθμό 4281/2020 πράξης εκούσιας αναγνώρισης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Αθηνάς Νικολαϊδου. Ότι διαρκούσης της κύησης και ενώ αμφότεροι συζούσαν στην ιδιόκτητη κατοικία του αντεναγομένου, ο τελευταίος ανέπτυξε απότομη, νευρική, προσβλητική και υποτιμητική συμπεριφορά προς το πρόσωπό της, ενώ λόγω του οξύθυμου χαρακτήρα του η ίδια αποκόπηκε από το κοινωνικό της περιβάλλον. Ότι η συμπεριφορά αυτή του αντεναγόμενου συνέπεσε με την επιβολή του πρώτου lockdown, ένεκα της επιδημίας Covid 19, συνθήκες που προκάλεσαν τον έντονο εγκλεισμό της και την ψυχολογική της επιβάρυνση, λόγοι που οδήγησαν εν τέλει στον πρόωρο τοκετό της, καθόσον κατά την διάρκεια της άνω χρονικής περιόδου εμφάνισε διαβήτη της κύησης. Ότι αμέσως μετά την γέννηση του τέκνου του η ίδια εμφάνισε επιλόχειο κατάθλιψη, η οποία επιδεινώθηκε από την συνεχιζόμενη άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά του αντεναγόμενου και απαιτήθηκε εν τέλει η ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη. Ότι η αντενάγουσα επιδίωξε να διακόψει την συνοίκησή της με τον αντεναγόμενο, προκειμένου ν’ αποφύγει τις μεταξύ τους προστριβές και διενέξεις, πλην όμως αυτός αρνούνταν να συναινέσει στο ενδεχόμενο να απομακρυνθεί το ανήλικο τέκνο τους από την οικία τους, επιδιδόμενος σε σειρά απειλών και εκβιασμών. Ότι εν τέλει, μη δυνάμενη ν’ αντέξει την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του και υπό το βάρος της διαταραγμένης ψυχολογικής της κατάστασης, άρχισε να διαμένει στην οικία της αδελφής της, όπου εν τέλει εγκαταστάθηκε χωρίς το ανήλικο τέκνο της και να επικοινωνεί με το τελευταίο μόνο στην οικία του αντεναγομένου. Οτι ο τελευταίος επιτυγχάνοντας την έκδοση της με αριθμό 10413/2020 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, που δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανέλαβε αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας τους, ενώ με την ίδια ως άνω απόφαση ρυθμίσθηκε η επικοινωνία της ιδίας με το τέκνο της. Οτι εν τέλει, η ίδια επέτυχε αργότερα την έκδοση της με αριθμό 16200/2021 απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου, το οποίο δικάζοντας με την ίδια ως άνω διαδικασία, μεταρρύθμισε την προγενέστερη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και ανάθεση την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων σε αμφότερους αυτών, κατά τρόπον ώστε ο αντεναγόμενος να λαμβάνει το τέκνο του από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου μηνός, έως ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, ενώ η αντενάγουσα να Λαμβάνει το τέκνο της από ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 της 1ης ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μηνός. Πλην όμως, η ίδια αμφισβητεί την ικανότητα του αντεναγομένου ν’ ασκεί πράξεις επιμέλειας υπέρ του ανηλίκου τέκνου τους, αφενός μεν διότι για τον ίδιο προέχει η προσωπική του ζωή και οι κοινωνικές του συναναστροφές, ώστε κατ’ αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει την ανάλογη υπευθυνότητα αναφορικά με την ανατροφή του τέκνου τους, αφετέρου δε διότι η ίδια διαβιώνει σε καλύτερες συνθήκες από τον αντεναγόμενο και διαθέτει όλα τα εχέγγυα, ώστε να εγγυηθεί την ομαλή ανάπτυξη του και εκ τρίτου διότι ο αντεναγόμενος επιχειρεί με την συμπεριφορά του, ν’ αποξενώσει το τέκνο τους από την μητέρα του. Με βάση τα ανωτέρω ιστορούμενα πραγματικά περιστατικά δε, η αντενάγουσα ζητεί, μεταξύ άλλων, όπως ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της αποκλειστικά στην ίδια, άλλως και όλως επικουρικώς να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της άνω ανήλικης από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους, κατά τρόπον ώστε η αντενάγουσα να λαμβάνει το ανήλικο τέκνο της από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός έως ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός και ο αντεναγόμενος να λαμβάνει αυτό από ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 πμ της 1η ημέρας του επόμενου μηνός.

Ενόψει των αντιφατικών ισχυρισμών των διαδίκων, έκαστος των οποίων αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής του άλλου, του γεγονότος ότι ο ενάγων – αντεναγόμενος αμφισβητεί την αξιοπιστία των ιατρικών βεβαιώσεων που προσκομίζει η εναγόμενη – αντενάγουσα, επικαλούμενος με δήλωση του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, κατά την διάρκεια της κατ άρθρο 611 ΚΠολΔ προσπάθειας του Δικαστηρίου να επιχειρήσει την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ότι αυτές χορηγήθηκαν από ιατρούς που διατηρούν φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με την μητέρα της εναγομένης – αντενάγουσας, ένεκα της πολυετούς εργασίας της πρώτης στο Ψυχιατρείο, αλλά και του γεγονότος, ότι από την επισκόπηση της δικογραφίας προέκυψε ως ενδεχόμενο η εναγομένη – αντεγάνουσα να φέρει ψυχιατρικό ιστορικό προ της συλλήψεως και κυοφορίας του ανήλικου τέκνου της, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, αλλά και της γονικής ικανότητας της εναγομένης – αντενάγουσας, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ώς εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01-01-2022 υποθέσεις), να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα (ψυχίατρο) του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας, με γνωμοδότηση η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την Ελισάβετ Χατζή, ψυχίατρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξανδρείας 110, τηλ. 6976678880, το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να εξετάσει την εναγομένη – αντενάγουσα Δέσποινα Οργιανέλη, ακολούθως δε, καλείται με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, να αποφανθεί επί των εξής ερωτημάτων, ήτοι α. ποια η ψυχολογική κατάσταση της εναγομένης – αντενάγουσας κατά το χρόνο επικοινωνίας της πραγματογνώμονος μαζί της, β. αν η επιλόχειος κατάθλιψη με την οποία διαγνώσθηκε αυτή μετά την γέννηση του ανήλικου τέκνου της βρίσκεται σε αποδρομή ή αν υπήρξε μετεξέλιξή της σε άλλη ψυχική νόσο, γ. αν είναι απαραίτητη η συνεχής λήψη φαρμακευτικής αγωγής και τα αποτελέσματα της αυτόβουλης παύσης αυτής, δ. αν -σε περίπτωση ύφιστάμενης ψυχικής νόσου- η εναγόμενη – αντενάγουσα είναι απολύτως λειτουργική, ώστε να αναλάβει το σύνολο ή μέρος της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της αποκλειστικά η ίδια ή αν απαιτείται η συνδρομή άλλου προς τούτο προσώπου, εγγυουμένης της ασφαλούς ανάπτυξής του και εξασφάλισης της σταθερότητας της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησης του τέκνου της και ε. εάν η εναγόμενη – αντενάγουσα φέρει ψυχιατρικό ιστορικό, με ποιά διάγνωση, ποιά χρονική περίοδο, αν έλαβε για την αιτία αυτή φαρμακευτική αγωγή, αν η φαρμακευτική αγωγή έπαυσε ένεκα αποδρομής της νόσου ή με πρωτοβουλία της ιδίας και αν η ψυχολογική επιβάρυνσή της, κατά την διάρκεια της κύησης, υπήρξε απότοκος της νόσου αυτής. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή της, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή της στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 17 Οκτωβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *