Φόρτωση Εκδηλώσεις

« All Events

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Νομικά ζητήματα από τη χρήση ιχνηλατών (trackers) στο διαδίκτυο

9 Νοεμβρίου 2022 @ 5:00 μμ - 9:00 μμ

- E100

Νομικά ζητήματα από τη χρήση ιχνηλατών (trackers) στο διαδίκτυο

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 4 ωρών

Τετάρτη 9/11/2022, 17:00-21:00

Διδάσκων: Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος, LL.M.,

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και διαχειριστές ιστοτόπων που επιθυμούν να ενημερωθούν και να κατανοήσουν όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση ιχνηλατών (trackers) στο διαδίκτυο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η χρήση ιχνηλατών (trackers) στο διαδίκτυο αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτηµα, µε ιδιάζουσες νοµικές, εµπορικές και τεχνολογικές πτυχές. Οι ιχνηλάτες επιτελούν µία σειρά από λειτουργίες κοµβικής σηµασίας για τις ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήµατα (eshops). Την ίδια στιγµή, το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση τους διακρίνεται από σύνθετα χαρακτηριστικά, ενώ η προσέγγιση των εποπτικών αρχών στην ΕΕ επί των ζητηµάτων που ανακύπτουν, όπως η νοµιµότητα της επεξεργασίας και οι υποχρεώσεις των εµπλεκόµενων µερών, εμφανίζει διαφοροποιήσεις, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για οµοιόµορφη εφαρµογή της νοµοθεσίας.

Το τελευταίο διάστημα η χρήση ιχνηλατών στο διαδίκτυο βρίσκεται στο επίκεντρο εποπτικών αρχών, των δικαστηρίων και νομοθετών, ενώ σημαντική επίδραση στη νομική αντιμετώπιση έχουν και οι εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογίας και αγοράς. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση επικαιροποιημένης και τεκμηριωμένης γνώσης σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου και των τεχνονομικών χαρακτηριστικών του.

Στόχος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η ερμηνεία των διατάξεων και η ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής της χρήσης ιχνηλατών. Κατά τη διδασκαλία θα δοθεί έμφαση σε διαδραστικά χαρακτηριστικά, θα αξιοποιηθεί σειρά παραδειγμάτων από το εθνικό και το διεθνές περιβάλλον, ενώ θα υπάρχει διαρκής δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα παρέχει σφαιρική γνώση σχετικά με το ισχύοντες κανόνες και τον τρόπο εφαρμογής τους, αλλά και αναφορικά με τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Χρήση ιχνηλατών (trackers) στο διαδίκτυο – Τεχνικό υπόβαθρο και οι τάσεις στην αγορά

2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο

3. Η ερμηνεία του νομικού πλαισίου μέσα από αποφάσεις εποπτικών αρχών και δικαστηρίων

4. Το μέλλον της ιχνηλάτησης στο διαδίκτυο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 4 ώρες συνολικά στις 9 Νοεμβρίου 2022, 17:00-21:00.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα.

Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Χρήση ιχνηλατών (trackers) στο διαδίκτυο – Τεχνικό υπόβαθρο και οι τάσεις στην αγορά

Τρόπος λειτουργίας και σκοποί χρήσης ιχνηλατών (ανάλυση, διαφήμιση, απολύτως αναγκαία) – Ανάλυση εννοιών

Adtech: Τι είναι οι «Τεχνολογίες Διαφήμισης» και πως λειτουργούν

Η αυξημένη σημασία της ιχνηλάτησης και της online διαφήμισης από οικονομική σκοπιά

Το ισχύον νομικό πλαίσιο: Από τον ΓΚΠΔ και την Οδηγία ePrivacy στις Πράξεις για ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές (DSA & DMA)

Η χρήση cookies στον ΓΚΠΔ και την οδηγία eprivacy – Αλληλεπίδραση μεταξύ τους

Νομικές βάσεις για την ιχνηλάτηση στο διαδίκτυο

Τι αλλάζουν οι Digital Services και Digital Markets Act

Η ερμηνεία του νομικού πλαισίου μέσα από αποφάσεις εποπτικών αρχών και δικαστηρίων

Αποφάσεις Δικαστηρίου ΕΕ

Αποφάσεις εποπτικών αρχών και δικαστηρίων

Οι οδηγίες της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το μέλλον της παρακολούθησης στο διαδίκτυο

Η νομιμότητα (και χρηστικότητα) των ιχνηλατών στο στόχαστρο

Η επίδραση των νομικών εξελίξεων στο οικοσύστημα του διαδικτύου

Μετά τους ιχνηλάτες τι; Αναλογικότητα στις μελλοντικές ρυθμίσεις και οι πρωτοβουλίες της αγοράς

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 120 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 100 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε ζητήματα Νέων Τεχνολογιών.
Είναι κάτοχος LL.M. από το Queen Mary University of London και υποψήφιος διδάκτωρ με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων στην online διαφήμιση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Διαθέτει πιστοποίηση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E), έχοντας διατελέσει co-chair στο ελληνικό παράρτημα της IAPP, και είναι τακτικό μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα.
Είναι συνιδρυτής στο Lawspot.gr. Αρθρογραφεί τακτικά για ζητήματα προστασίας δεδομένων, με έμφαση σε όσα συνδέονται με τη χρήση διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
9 Νοεμβρίου 2022
Ώρα:
5:00 μμ - 9:00 μμ
Κόστος:
E100
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Προβολή ιστότοπου Διοργανωτής

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
9 Νοεμβρίου 2022
Ώρα:
5:00 μμ - 9:00 μμ
Κόστος:
E100
Κατηγορία Εκδήλωση:

Διοργανωτής

Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Προβολή ιστότοπου Διοργανωτής