Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών

Α) Ενημερωτικό έγγραφο Αρείου Πάγου

      Σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο που αφορά «Οδηγίες για την καταχώρηση Αίτησης Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών» [περιλαμβάνονται όλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και Ποινικής με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET (ΓΓΠΣ) αφού από σήμερα και στο εξής οι Δικαιοσύνης] εκάστου δικαστικού λειτουργού αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης των Δικαστικών Λειτουργών προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μπορούν να καταχωρούνται και ηλεκτρονικά από τους  ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς, με τον τρόπο που περιγράφεται διεξοδικά στις συνημμένες οδηγίες. Εναλλακτικά, οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (με e-mail ή έγχαρτα).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα όλα τα μέλη του Δικαστηρίου/Εισαγγελίας σας, και το αργότερο έως  την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023, να μας αποστείλετε μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail : ads@areiospaqos.gr υπηρεσιακή βεβαίωση ότι υπηρετούντες δικαστικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας σας (ακόμα και όλοι οι αν τελούν σε άδεια) έχουν λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου καθώς και του συνημμένου αρχείου οδηγιών.

Τέλος παρακαλούμε οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία να κοινοποιήσετε πάραυτα το παρόν έγγραφο στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της Πρωτοδικειακής σας Περιφέρειας και να διασφαλίσετε ότι έως την ως άνω τασσόμενη προθεσμία θα αποστείλουν και εκείνα την αντίστοιχη υπηρεσιακή βεβαίωση για τη λήψη γνώσης του παρόντος εγγράφου καθώς και του συνημμένου αρχείου οδηγιών, από τα μέλη των εν λόγω Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

 

Β) Οδηγίες για την καταχώρηση αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών

 [περιλαμβάνονται όλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και οι απόφοιτοι ΕΣΔΙ]

 

Στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr) επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο».

  1. Επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Αιτήσεις Μετάθεσης ή Τοποθέτησης» και κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς του TAXISNET (ΓΓΠΣ).
  2. Πάνω αριστερά επιλέγουμε ιδιότητα «Δικαστικός Λειτουργός».

Στην καρτέλα «Πληροφορίες Προσωπικού Μητρώου» επικαιροποιούμε υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης, και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των κωλυμάτων εντοπιότητας ή/και την συμμετοχή σε μεγάλη δίκη.

Αίτηση Μετάθεσης

Στην καρτέλα «Αίτηση Μετάθεσης» πατάμε «Νέα Αίτηση Μετάθεσης».

Στο Τμήμα Α1 «ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ» συμπληρώνουμε πληροφορίες για ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, άδεια κύησης ή μητρότητας, ή τυχόν μακροχρόνια αναρρωτική άδεια οποιουδήποτε είδους, με αντίστοιχη συμπλήρωση των ημερομηνιών λήξης.

Στο Τμήμα Α2 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» συμπληρώνουμε μέχρι 15 καταστήματα προς μετάθεση, με σειρά επιθυμητής προτεραιότητας. Με τα πλήκτρα δεξιά από κάθε κατάστημα μπορούμε να αλλάξουμε σειρά, να προσθέσουμε ενδιάμεσα ή να διαγράψουμε κάποιο κατάστημα.

Πατώντας «Επόμενο Τμήμα» μεταφερόμαστε στην καρτέλα Τμήμα Β: «ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ», όπου μπορούμε να επισυνάψουμε και αρχεία / έγγραφα σχετικά με την αίτηση μετάθεσης.

Τέλος, πατάμε «Αποθήκευση / Κατάθεση Αίτησης Μετάθεσης».

Η αίτηση μετάθεσης μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί οποτεδήποτε έως τη λήξη της προθεσμίας περί οριστικής υποβολής, όπως αυτή θα έχει ανακοινωθεί από το Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

Αίτηση Τοποθέτησης.

Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτήν για την υποβολή Αίτησης Μετάθεσης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρήσει και τα δύο (2) είδη αιτήσεων, εφόσον το επιθυμεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Να ελεγχθεί: αν εκκρεμεί παλαιότερη αίτηση Μετάθεσης ή Τοποθέτησης, καθώς και η ορθότητα αυτής.

– Η υποβολή αιτήσεων και η ανάκληση αυτών μπορούν να λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται με ανακοίνωση του Τμήματος Συμβουλίων, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, οπότε η εφαρμογή θα κλείνει και δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω αιτήσεων.

 

Γ) Ανακοίνωση για τις αιτήσεις μετάθεσης-τοποθέτησης Μαΐου-Ιουνίου 2023

Ενόψει των συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο 2023, όπου θα αποφασιστούν οι ετήσιες προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την καταχώρηση αιτήσεων Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών», που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, κάνοντας είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://app.moj.gov.gr/pnet/areiospagos με τους κωδικούς του TAXIS NET (ΓΓΠΣ). Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ads.aitisi@areiospagos.gr, ή έγχαρτα, έως και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.
Η προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.
Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Σε περίπτωση που η αίτηση σταλεί μέσω e-mail, παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, καθώς και να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά η λήψη της (210 6419104 – 106 – 168), την επομένη της αποστολής.
Επισημαίνουμε ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ανάκλησή τους) και παρακαλείσθε να τις επικαιροποιήσετε μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τα προσωπικά στοιχεία σας στην καρτέλα «Πληροφορίες Προσωπικού Μητρώου» στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς αυτά αποτελούν μέρος του ατομικού σας φακέλου, από όπου ενημερώνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Με εντολή της Προέδρου του Αρείου Πάγου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

 

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *