Ν. 4990/2022 “Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις”

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 210/11.11.2022 ο Ν. 4990/2022 με τίτλο «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

 

Παρατηρήσεις: Στο άρθρο 37 του νόμου (με τίτλο «Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης») προβλέπεται ότι «Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4640/2019 (Α’ 190), η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του άρθρου 5, αναστέλλει και τις δικονομικές προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182)], για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης». Κατά την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου σκοπός της νέας αυτής διάταξης είναι να διευκρινιστεί ότι αναστέλλονται και οι προθεσμίες της δεύτερης παραγράφου  του άρθρου 215 ΚΠολΔ (που αφορά στην προθεσμία επίδοσης της αγωγής στην τακτική διαδικασία-όχι στις ειδικές διαδικασίες) για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης.

            Το άρθρο 38 του νόμου προβλέπει την παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

            Το άρθρο 39 του νόμου προβλέπει παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, τροποποιώντας την παρ. 2 του άρθρου 102 Ν. 4623/2019

 

Λήψη ΦΕΚ σε  μορφή pdf

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *