Ορισμοί ανακριτών και ανακριτών ανηλίκων (ΦΕΚ Γ 2762/2.11.2022)

Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Οκτωβρίου 2022, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με:

 1. Το άρθρο 30 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109).
 2. Την υπ’ αρ. 1403/29.9.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Εφετείο Εύβοιας και την υπ’ αρ. 2930/28.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Εύβοιας.
 3. Την υπ’ αρ. 538/19.9.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης και την υπ’ αρ. 1226/21.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Την υπ’ αρ. 499/8.9.2022 πρόταση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Ξάνθης και την υπ’ αρ. 5457/8.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
 5. Την υπ’ αρ. 789/14.9.2022 πρόταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ηλείας και την υπ’ αρ. 3040/15.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.
 6. Την υπ’ αρ. 1761/5.7.2022 πρόταση του Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 3932/6.7.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
 7. Την υπ’ αρ. 1762/5.7.2022 πρόταση του Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 3929/6.7.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
 8. Την υπ’ αρ. 660/16.9.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης και την υπ’ αρ. 5649/22.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
 9. Την υπ’ αρ. 12/27.7.2022 πρόταση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αρ. 5576/3.8.2022 γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
 10. Την υπ’ αρ. 66/16.9.2022 πρόταση της Προέδρου Πρωτοδικών Γιαννιτσών και την υπ’ αρ. 6637/20.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
 11. Την υπό στοιχεία ΕΠ243/27.7.2022 πρόταση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αρ. 9571/28.7.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
 12. Την υπ’ αρ. 1057/19.9.2022 πρόταση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Λαμίας και την υπ’ αρ. 469/22.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας.
 13. Την υπ’ αρ. 28/4.5.2022 πρόταση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και την υπ’ αρ. 695/4.5.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
 14. Την υπ’ αρ. 47/9.9.2022 πρόταση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και την υπ’ αρ. 1404/12.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
 15. Την υπ’ αρ. 48/9.9.2022 πρόταση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και την υπ’ αρ. 1405/12.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
 16. Την υπ’ αρ. 49/9.9.2022 πρόταση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και την υπ’ αρ. 1406/12.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
 17. Την υπ’ αρ. 439/16.9.2022 πρόταση της Προέδρου Πρωτοδικών Κεφαλληνίας και την υπ’ αρ. 3221/28.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πατρών.
 18. Την υπ’ αρ. 851/19.9.2022 πρόταση της Προέδρου Πρωτοδικών Σάμου και την υπ’ αρ. 2419/27.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.
 19. Την υπ’ αρ. 253/1.7.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας και την υπ’ αρ. 660/1.7.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.
 20. Την υπ’ αρ. 252/1.7.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας και την υπ’ αρ. 660/1.7.2022 γνώμη του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.
 21. Την υπ’ αρ. 1379/26.9.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χαλκίδας και την υπ’ αρ. 2811/13.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Εύβοιας.
 22. Την υπ’ αρ. 221/16.9.2022 πρόταση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ναυπλίου και την υπ’ αρ. 5355/22.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.
 23. Την υπ’ αρ. 673/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου Πρωτοδικών Ορεστιάδας και την υπ’ αρ. 5707/22.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
 24. Την υπ’ αρ. 226/16.9.2022 πρόταση της Προέδρου Πρωτοδικών Θεσπρωτίας και την υπ’ αρ. 1550/19.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας.
 25. Την υπ’ αρ. 461/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου Πρωτοδικών Κιλκίς και την υπ’ αρ. 6751/26.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
 26. Την υπ’ αρ. 788/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας και την υπ’ αρ. 6752/26.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
 27. Την υπ’ αρ. 630/14.9.2022 πρόταση της Προέδρου Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 674/29.9.2022 όμοια, και την υπ’ αρ. 1037/30.9.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.
 28. Την υπ’ αρ. 360/15.9.2022 πρόταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ζακύνθου και την υπ’ αρ. 3333/6.10.2022 γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Πατρών.
 29. Την υπ’ αρ. 165/16.9.2022 πρόταση του Προέδρου Πρωτοδικών Χίου και την υπ’ αρ. 287/12.10.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου.
 30. Την υπ’ αρ. 347/28.7.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και την υπ’ αρ. 4835/19.8.2022 γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
 31. Την υπ’ αρ. 90/26.5.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κορίνθου και την υπ’ αρ. 3093/1.6.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.
 32. Την υπ’ αρ. 1289/20.7.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Πατρών και την υπ’ αρ. 2674/21.7.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.
 33. Την υπ’ αρ. 217/16.9.2022 πρόταση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ρόδου και την υπ’ αρ. 3983/21.9.2022 γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.
 34. Την υπ’ αρ. 7075/4.7.2022 γνώμη του Διευθύνοντα το Εφετείο Θράκης.
 35. Την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιά.
 36. Την υπ’ αρ. 184/28.9.2022 γνώμη του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας.
 37. Την υπ’ αρ. 712/16.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Καβάλας.
 38. Την υπ’ αρ. 462/16.9.2022 γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών Κιλκίς.
 39. Την υπ’ αρ. 674/16.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας.
 40. Την υπ’ αρ. 231/19.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
 41. Την υπ’ αρ. 598/26.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
 42. Την υπ’ αρ. 547/16.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Μεσολογγίου.
 43. Την υπ’ αρ. 539/19.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης.
 44. Την υπ’ αρ. 788/13.9.2022 γνώμη της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηλείας.
 45. Την υπ’ αρ. 63/26.7.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Γιαννιτσών.
 46. Την υπ’ αρ. 5/2022 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
 47. Την υπ’ αρ. 488/28.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
 48. Την υπ’ αρ. 203/16.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χανίων.
 49. Την υπ’ αρ. 115/16.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Τρικάλων.
 50. Την υπ’ αρ. 852/19.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Σάμου.
 51. Την υπ’ αρ. 570/20.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Σερρών.
 52. Την υπ’ αρ. 10/2022 γνώμη της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Λάρισας.
 53. Την υπ’ αρ. 211/16.9.2022 γνώμη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Θηβών.
 54. Την υπ’ αρ. 294/20.9.2022 γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών Γρεβενών.
 55. Την υπ’ αρ. 251/16.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κορίνθου.
 56. Την υπ’ αρ. 1379/19.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας.
 57. Την υπ’ αρ. 19/2022 γνώμη της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Πειραιά.
 58. Την υπ’ αρ. 359/22.6.2022 γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης.
 59. Την υπ’ αρ. 571/20.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Σερρών.
 60. Την υπ’ αρ. 182/21.9.2022 γνώμη της Προέδρου Πρωτοδικών Καρδίτσας.
 61. Την υπ’ αρ. 166/16.9.2022 γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών Χίου.
 62. Την υπ’ αρ. 218/16.09.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ρόδου.
 63. Την υπ’ αρ. 21/29.04.2022 γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών Γυθείου.
 64. Την υπ’ αρ. 396/22.9.2022 γνώμη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Αγρινίου.

Α. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές ανηλίκων για μια τριετία ως ακολούθως:

 1. Στο Εφετείο Εύβοιας τον Εφέτη Νικόλαο Νταή του Ευάγγελου.
 2. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρωτοδίκη Χρυσούλα Δοδακοπούλου του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεώργιου Παπαβασιλείου του Κοσμά ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
 3. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης τον Πρωτοδίκη Αθανάσιο Θεοδοσιάδη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής Μπαράτα η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
 4. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας την Πρωτοδίκη Ελένη Κηροπλάστη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης Μπέτα του Στέργιου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου.
 5. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας τον Πρωτοδίκη Γεώργιο Παπαγεωργίου του Απόστολου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Γεωργίας Τσιμιδάκη του Ιωάννη η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος.
 6. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας την Πρωτοδίκη Ευγενία Πατρώνη του Παναγιώτη σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεράσιμου Μαφρέδα του Στυλιανού ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 7. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρωτοδίκη Αστέριο Μυλωνά του Ιωάννη σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεωργίου Μαυράκη του Ιωάννη ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
 8. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας την Πρωτοδίκη Αικατερίνη-Μαρία Μπελδέκου του Ανδρέα σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής Γασπαράτου του Χριστόδουλου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών.
 9. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη Ειρήνη Γκιουλμπαξιώτη του Σωκράτη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αικατερίνη Κοκκορόγιαννη του Βασιλείου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 10. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης τον Πρωτοδίκη Στέργιο Δρίτσα του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αθηνάς Βασιλειάδου του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
 11. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς την Πρωτοδίκη Μαρία Κορπέτη του Ιωάννη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Παναγιώτας Μπουρλή του Ελευθερίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
 12. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας τον Πρωτοδίκη Γαβριήλ Ρίζο του Ιακώβου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ανδρομάχης Πασχάλη του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 13. Στο Α’ Τμήμα του Πρωτοδικείου Καλαμάτας την Πρωτοδίκη Μαρία Παρασκευά του Νικολάου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας- Μαρίας Μπακώλη του Ανδρέα η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 14. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Ελισάβετ Καροπούλου του Παναγιώτη σε αντικατάσταση της Μαριαλένας Χονδροκούκη του Παναγιώτη η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άμφισσας.
 15. Στο Πρωτοδικείο Χίου την Πρωτοδίκη Μαρία Τσαούση του Νικολάου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Άννας Τσαντρούκη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου.

Β. Ορίζονται αναπληρωτές ανακριτές ανηλίκων για μία τριετία ως ακολούθως:

 1. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη Μαρία Παπαδάκη του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αικατερίνης Κοκκορόγιαννη του Βασιλείου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 2. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Ζακύνθου Ευτυχία Καραπάνου του Μηνά σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής-Λουίζας Ρούσσου λόγω λήξης της θητείας της.

Γ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές για μία τριετία ως ακολούθως:

 1. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρωτοδίκη Χρυσούλα Δοδακοπούλου του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεώργιου Παπαβασιλείου του Κοσμά ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
 2. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης τον Πρωτοδίκη Αθανάσιο Θεοδοσιάδη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής Μπαράτα η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
 3. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας την Πρωτοδίκη Αικατερίνη-Μαρία Μπελδέκου του Ανδρέα σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής Γασπαράτου του Χριστόδουλου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών.
 4. Την Πρωτοδίκη Μαρία Παπαδάκη του Γεωργίου στο Α’ τμήμα Πλημμελειοδικών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αικατερίνη Κοκκορόγιαννη του Βασιλείου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 5. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης τον Πρωτοδίκη Στέργιο Δρίτσα του Σωκράτη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αθηνάς Βασιλειάδου του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
 6. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης:

α) την Πρωτοδίκη Παναγιώτα Αποστόλου του Νικολάου στο 6ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεωργίου Καραγιάννη του Χαρίλαου,

β) την Πρωτοδίκη Αναστασία Παπαδοπούλου του Σπυρίδωνα στο 1ο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αικατερίνης Καϊδόγλου του Αλέξανδρου,

γ) την Πρωτοδίκη Μαρία Γιαγκιώζη του Χρήστου στο 3ο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Δημητρίου Ταμπάρη του Βασιλείου.

 1. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών:

α) την Πρωτοδίκη Παναγιώτα Σπανού του Ευσταθίου στο 25ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αλεξάνδρας Καζάρα του Νικολάου,

β) την Πρωτοδίκη Αντιγόνη Σταμολέκα του Νικολάου στο 1ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελπίδας Κυρίμη του Γεωργίου,

γ) τον Πρωτοδίκη Ανδρέα Αθανασίου του Ευάγγελου στο 14ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ευγνωσίας Κελεσίδου του Χρήστου,

δ) την Πρωτοδίκη Χριστίνα Ρούτη του Παύλου στο 32ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Νίκης Ρεβύθη του Δημητρίου λόγω λήξης της θητείας της,

ε) την Πρωτοδίκη Κωνσταντίνα Υφαντή του Ανδρέα στο 33ο Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρίας Πετροπούλου του Δημητρίου λόγω λήξης της θητείας της,

στ) την Πρωτοδίκη Θεοδώρα Καρατσικάκη του Παναγιώτη στο 1ο Ανακριτικό Τμήμα Ναρκωτικών σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Φωτεινού Καλαφάτη του Γεράσιμου λόγω λήξης της θητείας του.

 1. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας την Πρωτοδίκη Ελένη Κηροπλάστη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης Μπέτα του Στέργιου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου.
 2. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά:

α) την Πρωτοδίκη Φωτεινή Μπέκου του Νικολάου στο Ζ’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Νικολάου Σταυρόπουλου του Αθανασίου λόγω λήξης της θητείας του,

β) την Πρωτοδίκη Αντωνία Κοντογεωργάκη του Γεωργίου στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Νικολάου Πολυζωγόπουλου του Αθανασίου ο οποίος τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών,

γ) την Πρωτοδίκη Μαγδαληνή Σακέτου του Γεωργίου στο Γ’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Πρόεδρο Πρωτοδικών και Γεωργίας Γκίντζου του Νικολάου η οποία τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών,

δ) την Πρωτοδίκη Φωτεινή Αναστασάκου του Γεωργίου στο Ε’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαρίλαου Παππά του Ευσταθίου ο οποίος τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

 1. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας τον Πρωτοδίκη Γεώργιο Παπαγεωργίου του Αποστόλου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Γεωργίας Τσιμιδάκη του Ιωάννη η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος.
 2. Στο Πρωτοδικείο Σάμου την Πρωτοδίκη Νικολέτα Κωνσταντακάκη του Γρηγορίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ανδριάννας Παναγοπούλου του Νικολάου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
 3. Την Πρωτοδίκη Ελένη Σούρλα του Αριστείδη στο Γ’ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Λάρισας σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ανθής Πεΐδου του Ιωάννη η οποία τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 4. Τον Πρωτοδίκη Δημήτριο Νικολαίδη του Αλέξανδρου στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Λάρισας σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Εύας Ναστούλα του Τηλέμαχου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 5. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας την Πρωτοδίκη Ευγενία Πατρώνη του Παναγιώτη στο Β’ Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεράσιμου Μαφρέδα του Στυλιανού ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 6. Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών τον Πρωτοδίκη Πέτρο Παπανικολάου του Παύλου σε αντικατάσταση της προοαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελισάβετ Λαφάρα του Δημητρίου η οποία τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
 7. Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου την Πρωτοδίκη Αικατερίνη Παναγιώτου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της Βενετίας-Μαρίας Τσομπανίδου του Κωνσταντίνου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
 8. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρωτοδίκη Αστέριο Μυλωνά του Ιωάννη σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεωργίου Μαυράκη του Ιωάννη ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
 9. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας την Πρωτοδίκη Καλλιόπη Ευαγγέλου του Σωτηρίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Σοφίας Σισμανίδου του Ελευθερίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας.
 10. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς την Πρωτοδίκη Μαρία Κορπέτη του Ιωάννη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Παναγιώτας Μπουρλή του Ελευθερίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
 11. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας τον Πρωτοδίκη Γαβριήλ Ρίζο του Ιακώβου στο Α’ Τμήμα Πλημμελειοδικών σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ανδρομάχης Πασχάλη του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 12. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας την Πρωτοδίκη Μαρία Παρασκευά του Νικολάου στο Β’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας-Μαρίας Μπακώλη του Ανδρέα η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 13. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Ελένη Καλλίτση του Ευαγγέλου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μαριαλένας Χονδροκούκη του Παναγιώτη λόγω λήξης της θητείας της.
 14. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου τον Πρωτοδίκη Ορέστη Τοπαλίδη του Συμεών σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Δήμητρας Ρέβελα του Μιχαήλ η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
 15. Στο Πρωτοδικείο Χίου την Πρωτοδίκη Μαρία Τσαούση του Νικολάου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Άννας Τσαντρούκη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου.

Δ. Ανανεώνεται για ένα (1) ακόμη έτος η θητεία του Πρωτοδίκη Ανδρέα Αθηναίου του Αντωνίου ως τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.

Ε. Ανανεώνεται για δύο (2) ακόμη έτη η θητεία:

 1. Της Πρωτοδίκη Αδαμαντίας Παχουμίου του Ανδρέα ως τακτικής ανακρίτριας στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
 2. Των Πρωτοδικών Κωνσταντίνου Ρήγα του Ηρακλή στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα και Χαράλαμπου Νυχτοπάτη του Αντωνίου στο Β’ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Πατρών.
 3. Της Πρωτοδίκη Ειρήνης Γκιουλμπαξιώτη του Σωκράτη ως τακτικής ανακρίτριας στο Β’ τμήμα Πλημμελειοδικών στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

ΣΤ. Ορίζεται αναπληρωτής ανακριτής στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου η Πρωτοδίκης Ευτυχία Καραπάνου του Μηνά σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής-Λουίζας Ρούσσου του Ανδρέα λόγω λήξης της θητείας της.

Ζ. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια διετία ως ακολούθως:

 1. Στο Εφετείο Ευβοίας τον Εφέτη Νικόλαο Τσιρώνη του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Γεωργίας- Ελένης Παπαγιαννοπούλου του Χρήστου η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών.
 2. Στο Εφετείο Θράκης τον Εφέτη Χρήστο Χατζηκωνσταντίνο του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Εφέτη Άννας Κουσιοπούλου του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας.
 3. Στο Εφετείο Πειραιά την Πρόεδρο Εφετών Ερασμία Λιούλη του Αλέξανδρου σε αντικατάσταση της Προέδρου Εφετών Φεβρωνίας Τσερκέζογλου του Μιχαήλ η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Πειραιά.
 4. Στο Εφετείο Καλαμάτας την Εφέτη Αικατερίνη Κουλούρη του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Εφέτη Ιωάννας Ξυλιά του Θεοδώρου η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Πειραιά.
 5. Στο Πρωτοδικείο Καβάλας τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Δημήτριο Χριστόπουλο του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ελισάβετ Κούτρα του Παναγιώτη η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 6. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Χρήστο Τριανταφυλλίδη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Εφέτη Ιωαννίνων Φωτεινής Λιάρα του Κωνσταντίνου.
 7. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Δημήτριο Θεοδωρακόπουλο του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Δούκα Δούκα του Αθανασίου ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 8. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας την Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Βασδέκη του Ιωάννη σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Εφέτη Πατρών Απόστολου Κολώνη του Ιωάννη.
 9. Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής την Πρόεδρο Πρωτοδικών Αμαλία Καραμήτρου του Γεωργίου σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Ιωαννίνων Άννας Πιπίνη του Ιγνατίου.
 10. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ευαγγελία Καπετανοπούλου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Πατρών Ελένης Λυμπεροπούλου του Γεωργίου
 11. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Φαγκρίδα του Αθανασίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας Τέτσιου του Κωνσταντίνου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
 12. Στο Πρωτοδικείο Ηλείας την Πρόεδρο Πρωτοδικών Πανωραία Σπανού του Δημητρίου σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Εφέτη Εύβοιας Νικολάου Νταή του Ευάγγελου.
 13. Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών την Πρόεδρο Πρωτοδικών Στέλλα Νακοπούλου του Γεωργίου σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Λάρισας Ευλαλίας Λιούμπα του Ιωάννη.
 14. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ευανθία Αντωνάκη του Νικολάου σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Θράκης Σοφίας Αντωνιάδου του Χαράλαμπου και την Πρωτοδίκη Ελένη Παπαδοπούλου του Ταξιάρχη.
 15. Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης την Πρωτοδίκη Μαρία Σταματοπούλου του Βασιλείου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Θεοδώρας Πολυμενοπούλου του Κωνσταντίνου λόγω λήξης της θητείας της.
 16. Στο Πρωτοδικείο Χανίων την Πρωτοδίκη Κασσιανή Μπουροδήμου του Αθανασίου σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αλεξάνδρας Γιάκα του Γεωργίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σερρών.
 17. Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων την Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Ζάχου του Θεόφιλου σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας Γάκη του Κωνσταντίνου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
 18. Στο Πρωτοδικείο Σάμου την Πρόεδρο Πρωτοδικών Όλγα Γιουβρή του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ελένης Αναστασίου του Φιλίππου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Φλώρινας.
 19. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρόεδρο Πρωτοδικών Αλεξάνδρα Γιάκα του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αποστολίας Τσιαλάνη του Πέτρου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 20. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας την Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεοδώρα Τέτσιου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Αθηνών Ολυμπίας Κώστα του Ανδρέα.
 21. Στο Πρωτοδικείο Θηβών τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωάννη Πετρόπουλο του Ιωάννη σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Αθηνών Ευαγγελίας Μαρμαρά του Παναγιώτη.
 22. Στο Πρωτοδικείο Γρεβενών τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Νικόλαο Τσίτρο του Αναστασίου σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Εφέτη Κέρκυρας Αργυρώ Κίτσου του Ευσταθίου.
 23. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελπίδα Κυρίμη του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας Τσομπίκου του Σωτηρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
 24. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας την Πρόεδρο Πρωτοδικών Σεμέλη Ορφανίδου του Σταύρου σε αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Δημητρίου Χριστόπουλου του Γεωργίου ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
 25. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά την Πρόεδρο Πρωτοδικών Φωτεινή Θεοφιλοπούλου του Νικήτα σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αφροδίτης Κούτσουλα του Γεωργίου λόγω λήξης της θητείας της και τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Παντελίδη του Ιωάννη σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αναστασίας Καραπιπέρη του Ιωάννη λόγω λήξης της θητείας της.
 26. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελισάβετ Λαφάρα του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Φίλιππου Τσιώτα του Στέργιου ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 27. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου την Πρόεδρο Πρωτοδικών Θωμαή Γιαννέκου του Στέργιου σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Εφέτη Αθηνών Ελένης Καρανικόλα του Βασιλείου.

Η. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια διετία ως ακολούθως:

 1. Στο Εφετείο Ευβοίας την Εφέτη Ευγενία Μάγκλαρη του Ιωάννη σε αντικατάσταση του Εφέτη Νικόλαου Τσιρώνη του Χρήστου ο οποίος ορίσθηκε τακτικός δικαστής ανηλίκων.
 2. Στο Εφετείο Θράκης την Εφέτη Αλεξάνδρα-Ελένη Σταυροπούλου του Αγαθάγγελου σε αντικατάσταση της Εφέτη Ιωάννας Ζάσκα του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας.
 3. Στο Εφετείο Πειραιά την Πρόεδρο Εφετών Ζωή Καραχάλιου του Ευάγγελου σε αντικατάσταση της Προέδρου Εφετών Ερασμίας Λιούλη του Αλέξανδρου η οποία ορίσθηκε τακτική δικαστής ανηλίκων.
 4. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας την Πρωτοδίκη Δέσποινα Σιμοπούλου του Απόστολου σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεωργίου Μαυράκη του Ιωάννη ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
 5. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας την Πρωτοδίκη Καλλιόπη Ευαγγέλου του Ζαφειρίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ευγενίας Ζεϊμπέκη του Βασιλείου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
 6. Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής τον Πρωτοδίκη Γεώργιο Γκότση του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Δημητρίου Μαυρέλη του Σοφοκλή λόγω λήξης της θητείας του.
 7. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου την Πρωτοδίκη Αλεξάνδρα Ορφανίδου του Αρίσταρχου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Νίκης Κουτσιαύτη του Βασιλείου.
 8. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρωτοδίκη Χρυσούλα Δοδακοπούλου του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γεώργιου Παπαβασιλείου του Κοσμά ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατερίνης.
 9. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης τον Πρωτοδίκη Αθανάσιο Θεοδοσιάδη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρκέλλας Δημητρακοπούλου του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σερρών.
 10. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου την Πρωτοδίκη Κωνσταντίνα Λουκαδάκου του Λουκά σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκου Βασιλικής Παράσχου λόγω ορισμού της ως ανακρίτριας ανηλίκων.
 11. Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης τον Πρωτοδίκη Μιχαήλ Κωνσταντινίδη του Ελευθερίου σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Αργυρίου Γκόγκολα του Θωμά λόγω λήξης της θητείας του.
 12. Στο Πρωτοδικείο Σάμου τον Πρωτοδίκη Κωνσταντίνο Νταρακλίτσα του Αντωνίου σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Αριστείδη Λουλουδόπουλου του Λουλούδη ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καστοριάς.
 13. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρωτοδίκη Σερρών Μαρκέλλα Δημητρακοπούλου του Δημητρίου σε αντικατάσταση της προαχθείσας σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Μαρίας Κακαβά του Γεωργίου.
 14. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας τον Πρωτοδίκη Λεοντή Πασχαλίδη του Πασχάλη σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Ανδρέα Ζιούνα του Βασιλείου.
 15. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου τον Πρωτοδίκη Αντώνιο Σωφρονά του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ειρήνης Σαρτζετάκη του Εμμανουήλ η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
 16. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας τον Πρωτοδίκη Θεοδόση Πάπαρη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Άννας Μπατσίλα του Δημητρίου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άρτας.
 17. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά την Πρωτοδίκη Αλεξάνδρα Μελίσσαργου του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης Παπαδέα του Παναγιώτη λόγω λήξης της θητείας της.
 18. Στο Πρωτοδικείο Χίου την Πρωτοδίκη Μαρία Τσαούση του Νικολάου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Άννας Τσαντρούκη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου.
 19. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου τον Πρωτοδίκη Ορέστη Τοπαλίδη του Συμεών σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ευμορφίλης Παπαδοπούλου του Ηλία η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Θ. Ανανεώνεται η θητεία των αναπληρωτών δικαστών ανηλίκων για δυο ακόμα έτη ως ακολούθως:

 1. Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας τον Πρωτοδίκη Θεοφάνη Χόντζια του Ηλία.
 2. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου την Πρωτοδίκη Ελένη Κολοβού του Κωνσταντίνου.

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *