Πράξη Εισηγητή Πτώχευσης μικρού αντικειμένου (καταχώριση ονόματος οφειλέτη στο Μητρώο Αφερεγγυότητας λόγω ανεπάρκειας περιουσίας)

Λήψη πράξης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

(μικρού αντικειμένου)

……/2022

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Βασίλειος Φούρκας, που ορίστηκε Εισηγητής Πτώχευσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ………/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του οφειλέτη ……………….. του …………, με ΑΦΜ ……………, κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ……………., αρ. …., ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης κατόπιν της, από ………, και με αρ. καταθ. ……/…/…… αίτησής του.

ΑΦΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

            Με βάση τα στοιχεία που παρέχεται πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία του οφειλέτη, συνιστάμενα σε ποσοστό 50% εξ αδιαρέτου ιδανικά μερίδια επί οικοπέδου έκτασης … τ.μ., στο Δήμο …………. της νήσου …… και σε ιδίο ποσοστό αγρού εκτάσεως ……. τ.μ. στον οικισμό «………» του ιδίου ως άνω Δήμου, δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, λόγω του εξ αδιαρέτου ποσοστού του αιτούντος που είναι δυσχερώς ρευστοποιήσιμο και σε λίαν χαμηλό τίμημα, ενώ και τα ετήσια εισοδήματά του για το έτος 2020, ποσού 2.600,00 ευρώ, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσής του, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αρ. 92 παρ. 5 ν. 4738/2020. Συνεπώς, δεν συντρέχει περίπτωση διορισμού συνδίκου, παρά μόνο καταχώρησης του ονόματος του αιτούντος οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειές της, κατά το αρ. 77 παρ. 4 ν. 4738/2020, μεταξύ των οποίων και η μεταγενέστερη απαλλαγή του από τα χρέη που δεν μπορεί να εκπληρώσει, ώστε να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

Διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *