Πράξη Εισηγητή Πτώχευσης μικρού αντικειμένου (για Ο.Ε.-ορισμός ημέρας παύσης πληρωμών, διορισμός συνδίκου, σφράγιση πτωχευτικής περιουσίας)

Λήψη πράξης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

(μικρού αντικειμένου)

……/2022

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Βασίλειος Φούρκας, που ορίστηκε Εισηγητής Πτώχευσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ………/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………………….. Ο.Ε.», με ΑΦΜ ……………….. και αρ. ΓΕΜΗ ……………………, που εδρεύει στον ………………….. Αττικής, επί της οδού ………………………., αρ….., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης κατόπιν της, από …………….., και με αρ. καταθ.  ……………/…./…………. αίτησής της.

ΑΦΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

          Με βάση τα στοιχεία που παρέχεται πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείας, συνιστάμενα στον επαγγελματικό της εξοπλισμό, εκτιμώμενης αξίας 25.490,00 ευρώ, και στα υπ’ αρ. κυκλ. …………. και ……………. φορτηγά αυτοκίνητα, εκτιμώμενης αξίας 5.000,00 ευρώ, επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

Ορίζει ημέρα παύσης των πληρωμών της αιτούσας οφειλέτριας την …………

Διορίζει Σύνδικο της Πτώχευσης την ………………. του …… και της ……., Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών επί της οδού ……………, αρ. ….., ΤΚ ……….., τηλ. …………………., διεύθυνση e mail ……….@…….., εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, με ΑΜ …

Διατάσσει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *