Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ για τη συνταγματικότητα της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών (άρθρο 5 παρ. 7 Ν. 4375/2016) υπό μονομελή σύνθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΤΜΗΜΑ Δ’
  ————–
Αριθ. Καταθέσεως : 2017/2022
Βοηθ.Εισηγ:Χατζηκωνσταντίνου Αναστασία
Η Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας
Αφού έλαβε υπ’ όψη:
α) Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 και τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989,
β) την από 4/6/2021 αίτηση ακυρώσεως του KUDAKPO KODZO κατά του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου και κατά της 6ης Επιτροπής Προσφυγών του Υπ. Εσωτερικών του άρθρου 26 του Π.Δ. 114/2010, όπως ισχύει.
και γ) την επί της ανωτέρω αίτησης απόφαση ΑΔ534/2022 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , με την οποία διατυπώνεται το εξής προδικαστικό ερώτημα : «Είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 89 του Συντάγματος, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την αναθεώρηση του 2001, οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 4375/2016, σύμφωνα με τις οποίες οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, όργανα ενταγμένα στη δομή της εκτελεστικής εξουσίας, που ασκούν δικαιοδοτικής φύσης καθήκοντα – ως προς τα οποία καθήκοντα επιτρέπεται, από την παρ. 2 του ως άνω άρθρου του Συντάγματος, η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συλλογικά όργανα –, μπορούν να λειτουργούν και να αποφαίνονται, στις ειδικότερα αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο κατηγορίες υποθέσεων, υπό μονομελή σύνθεση;».
Εισάγει το ανωτέρω προδικαστικό ερώτημα προς συζήτηση ενώπιον  της Επταμελούς Συνθέσεως λόγω σπουδαιότητας.
Ορίζει δικάσιμο  την 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη ώρα 9:30 π.μ.  και εισηγητή τον Σύμβουλο  Ηλία Μάζο.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα  της παρούσας πράξεως στους : 1. ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ με την παράκληση να διαβιβάσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο στον εισηγητή απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και 2. στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Μήττα  (ΑΜ 11064), ως πληρεξούσιο του ως άνω προσφεύγοντος .
Παραγγέλει τη δημοσίευση της πράξης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η πράξη αυτή συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθενται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 5/10/2022
Η Πρόεδρος                                               Η Γραμματέας
Σπ. Χρυσικοπούλου                                       Ι. Παπαχαραλάμπους
 Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξης αυτής στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *