Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 169/24.2.2023 η Απόφαση 7890/24.2.2023 του Υπουργού Δικαιοσύνης για την “Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών”

 

Αριθμ. 7890

Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 55Β του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 5001/2022 «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 227) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 5016/2023 (Α’ 21) και β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

  1. Την υπ΄αρ. 2/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Τοποθετούμε τη Σοφία Μαντζακίδου του Ναπολέοντος (ΑΔΤ: ΑΗ 105324), Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, ως Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με μερική απασχόληση, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και με μειωμένη κατά το ήμισυ άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης της. Η τοποθέτησή της αφορά σε μία (1) μόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης του νέου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *